• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko–arhitektonsku razradu lokacije poslovno–skladišnog kompleksa na kat.parc.br. 5466/3 i 9562 k.o. Stara Pazova.

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštine Stara Pazova, na oglasnoj tabli, u vremenu od 7.30 – 15.00 časova, svakog radnog dana od 26.04.2024.godine (petak) do 07.05.2024. godine (utorak).

2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je ,,SMB PRO-ING“ d.o.o. Ruma, ul Alekse Šantića br. 100, podnet ovom organu dana 14.03.2024.godine, a naručilac navedenog projekta je ,,MM 99“ d.o.o. Stara Pazova, ul. Karađorđeva br. 150.

3. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je načelnica Odeljenja za urbanizam i građenje, Dušanka Grozdanić Milović, dipl.inž.arh., kancelarija 7 (prizemlje).

4. Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, radnim danima od 7.30 do 15.00 časova, na internet stranici Opštine Stara Pazova, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam i građenje, Svetosavska br. 11, najkasnije do 07. maja 2024. godine.

Preuzmite dokument:

Tekstualni deo

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije