• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata broj: 501-202/2022-IV od 20.07.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova, jp1/22 broj: 110-8/2022-IV od 20.04.2022. godine, opština Stara Pazova dana 20.07. 2022. godine raspisuje Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Stara Pazova.

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA U DOMAĆINSTVIMA – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru Opštinske uprave br.2 u uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Opština Stara Pazova, Komisija za praćenje realizacije pojedinačnih projekata energetske sanacije, Svetosavska 11 Stara Pazova.

Rok za podnošenje prijava je 15 DANA, zaključno sa 05.08.2022. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 022 310-170.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: energetska.sanacija@starapazova.eu

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Pravilnik

Prijavni formular

Izjava - obrazac 1

Izjava - obrazac 2

Izjava - obrazac 3

Izjava - obrazac 4

Izjava - obrazac 4 - zastupnik

Prilog 4 - kriterijumi i način bodovanja

Preliminarna lista

Rešenje o izboru direktnih korisnika

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije