• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine oglašava Javni uvid u nacrt regionalnog prostornog plana AP Vojvdine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja regionalnog prostornog plana AP Vojvodine na životnu sredinu.

Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt Regionalnog prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) obuhvata sve jedinice lokalne samourpave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

1. Javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 21.03.2022. godine do 19.04.2022. godine.

Nacrt Regionalnog prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid u svim sedištima jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad.

Nacrt Regionalnog prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

Primedbe na Nacrt Regionalnog prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, odeljenjima za urbanizam jedinica lokalne samouprave i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 19.04.2022. godine.

Javne prezentacije Nacrta Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine biće održane prema sledećem rasporedu:
- Sremski upravni okrug – sedište Sremska Mitrovica – dana 22.03.2022. godine u 11 časova, sala br.1 u zgradi Gradske uprave Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitrovica
- Srednjobanatski upravni okrug – sedište Zrenjanin – dana 24.03.2022. godine u 11 časova, multimedijalna sala br.101 u zgradi Gradske kuće Grada Zrenjanina, Trg slobode 10, Zrenjanin
- Severnobački upravni okrug – sedište Subotica – dana 29.03.2022. godine u 11 časova, amfiteatar u prostorijama Severnobačkog  upravnog okruga, Trg Lazara Nešića 1, Subotica
- Zapadnobački upravni okrug – sedište Sombor – dana 31.03.2022. godine u 11 časova, svečana sala Gradske kuće u Somboru, Trg cara uroša 1, Sombor
- Južnobački upravni okrug – sedište Novi Sad – dana 05.04.2022. godine u 11 časova, velika sala Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona 1, Novi Sad
- Južnobanatski upravni okrug – sedište Pančevo – dana 07.04.2022. godine u 11 časova, mala sala Gradske uprave Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo
- Severnobantski upravni okrug – sedište Kikinda – dana 11.04.2022. godine u 11 časova, Svečana sala gradske uprave u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 11.05.2022. godine u Novom Sadu, u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

2. U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga Nosiocu izrade Plana - Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Preuzmite dokumenta:

Tekst

Osnovna namena

Mreža naselja i centara, privredni sistemi

Saobraćajna i vodoprivredna infrastruktura

Elektroenergetska, termoenergetska i telekomunikaciona infrastruktura

Turizam, zaštita prirodnih i kulturnih dobara

Zaštita životne sredine

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja - mapa

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja - tekst

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije