• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj 400-481/2021-IV od 08.04.2021. godine, člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 46/20) i Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 broj 400-537/2021-III od dana 16.04.2021. godine, Komisija za pripremu i obradu konkursne dokumentacije raspisuje Javni poziv o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

I

Pozivaju se zainteresovani privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku i turističku delatnost na teritoriji opštine Stara Pazova da podnesu zahtev za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

II

Opština Stara Pazova dodeljuje jednokratnu finansijsku pomoć ugostiteljima i turističkim agencijama na teritoriji opštine Stara Pazova u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara), iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 46/20) razdeo 5, pozicija 89, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Jednokratna finansijska pomoć se odobrava ugostiteljima i turističkim agencijama u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara, za one koji imaju do 5 zaposlenih, a ugostitelji i turističke agencije koje imaju preko 5 zaposlenih u iznosu od 70.000,00 dinara.

III

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju ugostitelji i turističke agencije čije su pretežne delatnosti registrovane pod sledećim šiframa:
1. za ugostitelje:
- 56.10-delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.30-usluge pripremanja i posluženja pića

2. za turističke agencije:
- 79.11-delatnost putničkih agencija
- 79.12-delatnost tur-operatora
- 79.90-ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima

Privredni subjekti koji su zainteresovani za jednokratnu finansijsku pomoć, takođe, moraju ispuniti sledeće uslove:
- da ima registrovano sedište na teritoriji opštine Stara Pazova
- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
- da nije prekršajno kažnjavan za kršenje mere po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( „Sl. glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020), i to počev od 13.11.2020. godine do dana podnošenja zahteva
- da svoju delatnost ne obavlja u objektu u kojem se priređuju igre na sreću i zabavne igre i sportsko klađenje
- da je izmirio poreske obaveze lokalne poreske administracije.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI POZIV

IV

Učesnik na Javnom pozivu podnosi:

1) popunjen obrazac zahteva;
2) fotokopiju rešenja o registraciji privrednog subjekta u APR ili nadležnog organa o upisu u registar;
3) uverenje lokalne poreske administracije o izmirenim obavezama po osnovu javnih lokalnih prihoda ne starijih od obavljivanja Javnog poziva;
4) izjavu potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da privredni subjekat nije kažnjavan za prekršaj iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( „Sl. glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020), i to počev od 13.11.2020. godine do dana podnošenja zahteva;
5) uverenje CROSO (centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) o broju zaposlenih na dan podnošenja zahteva;

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno informacije i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo za privredne subjekte koji su podnetim zahtevom i priloženom dokumentacijom ispunili uslove Javnog poziva.

POSTUPANjE SA PRIJAVAMA

V

Prijava se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici opštine Stara Pazova i u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova, Svetosavska br. 11.

Prijava sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Stara Pazova, Svetosavska br. 11, poštom ili lično predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Stara Pazova, sa naznakom: „N E O T V A R A T I - Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Javnog poziva.

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

VI

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava donosi Načelnik OU Stara Pazova, na predlog Komisije koja vrši proveru prispelih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i prispele dokumentacije. Predlog liste se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Na predlog liste podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od pet dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem na adresu Svetosavska br. 11, Stara Pazova. Komisija odlučuje o prigovoru u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i sačinjava konačnu Listu dostavljenih prijava po Javnom pozivu. Rešenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti pravni lek.

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Stara Pazova.
Sredstva se odobravaju u skladu sa prilivom sredstava u budžet Opštine.

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Pravilnik

Izjava

Zahtev

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije