• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine ( „službeni glasnik RS“, broj 26/2016-4), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu ( „sl. List opština Srema“, br. 46/20), Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj: 9/17), Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 5. aprila 2021. godine raspisuje Javni konukrs za finasiranje i sufinansiranje programa udruženjima građana radi realizacije Loklanog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova u 2021. godini.

Pravo na dodelu sredstava putem javnog konkursa imaju udruženja koja ispunjavaju kumulativno sledeće uslove:

- Da su registrovana u skladu sa zakonom o udruženjima ( „Sl. List RS“ 51/2009, 99/11- dr zakoni )

- Da je statutom udruženja predviđeno obavljanje aktivnosti i ciljeva usmerenih prema Romima/ Romkinjama ili nacionalnim manjinama

- Da se sprovode aktivnosti koje su predviđene LAP-om

- Da program realiziju na teritoriji opštine Stara Pazova.

Prijave se podnose na obrazcu koji se sastavni deo konkursne dokumentacije.

Uz prijavu podnosilac prijave je dužan da priloži:
- Fotokopiju statuta udruženja
- Fotokopiju rešenja agencije za privredne registre
- Fotokopija deponovanih potpisa
- Preporuku Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine o potrebi i značaju sprovođenja programa

Kriterijumi za donošenje predloga raspodele sredstava po konkursu su:
1. Usklađenost projekta sa LAP-om
2. Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta
3. Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta
4. Finansijski plan, razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finasiranja
5. Usmerenost prema većem broju korisnika

Konkurs je otvoren od 5. aprila 2021. do 19. aprila 2021. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet straici opštinske uprave Stara Pazova.

Prijave se podnose neposredno na pisarnici opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova u 2021 godini.“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Prijava

Odluka o dodeli sredstava

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije