• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20-dr. zakon) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

1. Na javni uvid izlaže se Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova u periodu od 26. januara (utorak) do 09. februara (utorak) 2021. godine.

2. Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova, biće izložen u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, Svetosavska 11 i u MZ Nova Pazova, radnim danima od 7,30 do 15,00 časova, kao i na internet stranici Opštine Stara Pazova.

3. Primedbe na Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da dostave u pisanoj formi za vreme trajanja javnog uvida Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Stara Pazova, najkasnije do 9. februara (utorak) 2021. godine.

Pravno ili fizičko lice koje je podnelo primedbu u pisanom obliku može istu da obrazloži na javnoj sednici Komisije za planove SO Stara Pazova.

4. Javna sednica Komisije za planove SO Stara Pazova Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova, održaće se 16. februara (utorak) 2021. godine u 12,00 časova u zgradi Opštine Stara Pazova, sala 28/I sprat.

Preuzmite dokument:

Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije