• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

3 grb srbijeU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20 - u daljem tekstu: Zakon), i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci).

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci) (u daljem tekstu: Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana) održaće se od 26. januara do 09. februara 2021. godine u trajanju od 15 dana, svakog radnog dana u prostorijama gradske uprave grada Beograda, gradske opštine Surčin, gradske uprave grada Sremska Mitrovica, skupština opština Šid, Ruma, Pećinci i Stara Pazova, kao i na internet stranicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 09. februarom 2021. godine. Primedbe na Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 01. februara 2021. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi gradske uprave grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija 13, u gradu Sremska Mitrovica.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 17. februara 2021. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi gradske uprave grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija 13, u gradu Sremska Mitrovica. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Izdvojeni tekst

Kružna raskrsnica čvor Pećinci

Priključak za bazu Kuzmin

Plan namene površina

Infrastrukturni sistemi

Turizam i zaštita prostora

Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana 1

Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana 2

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije