• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Пољопривреда

Ускоро почиње подношење захтева за основне подстицаје у биљној производњиПраво на коришћење основних подстицаја имају: правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годинуНа основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину.

grb-voj-praviПреузмите конкурсну документацију актуелних конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчелаНа основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела.

3-grb-srbijeПоштовани, како би власницима, односно корисницима пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћања накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су наступиле у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима, помогла у отклањању штетних последица поплава и клизишта Влада Републике Србије донела је акт којим се сагласила да власници односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 75/14) ослободе обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно да се тим обвезницима одобри одлагање плаћања дуга по основу накнада за одводњавање за 2013. годину до 31. јула 2015. године, као и да се за период за који се тим обвезницима одобрава одлагање плаћања дуга по основу накнада за одводњавање за 2013. годину не обрачунава камата.

grb-voj-praviПреузмите конкурсну документацију актуелних конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

3-grb-srbijeНа основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада доноси уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

grb-voj-praviНа основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда расписује конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години.

grb-voj-praviНа основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда расписује конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2015. години.

grb-voj-praviНа основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда расписује конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије