• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

krizni stab 3 sednica 2020 CIRНа основу Инструкције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Министарства државне управе и локалне самоуправе и члана 46 Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС" број 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20) Општински Штаб за ванредне ситуације општине Стара Пазова упућује следеће Обавештење.

Да је у складу са мерама Владе Републике Србије у ванредној ситауцији забрањено обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима осим посебног линијског превоза који ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених.

Уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја Општина Стара Паова може издати дозволу за посебно организоване линије саобраћаја искључиво у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака у скаду са мерама Владе Репубике Србије а ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама чије је функционисање неопходно и није могуће обављати од куће односно оних запослених који обављају све друге послове који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана Републике Србије.

Општина Стара Пазова је одредила мејл адресу office@starapazova.rs за подношење захтева надлежних служби и субјеката о потребама запослених за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза. Добијени захтеви за издавање дозвола ће се даље прослеђивати Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије ради давања сагласности или издавања дозволе (у зависносни од тога ко је надлежан за издавање дозволе) на мејл адресу kabinet@mgsi.gov.rs.

Захтеви се подносе искључиво преко Општине Стара Пазова.

Министарство надлежно за послове саобраћаја ће став министра доставити подносиоцу у електронској форми са званичне мејл адресе а према инструкцији Министарства. Став Министра ће се сматрати дозволом односно претходно датом сагласношћу према Уредби о мерама за време ванредног стања Владе Републике Србије. Пре подношења захтева за одобрење међумесног превоза, односно подношење захтева за претходну сагласност за издавање дозвола за посебан облик градског и приградског превоза потребно је:
1. Прибавити од надлежних служби податке о укупном броју лица (број лица, време превоза/учесталост, одредиште превоза, назив послодавца, назив превозника, регистарске бројеве возила, имена возача) којима обезбеђују превоз,
2. Достави дефинисану руту превоза за сваки вид превоза, који се може одобрити уз посебну дозволу министарства или јединице локалне самоуправе уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове превоза,
3. Изради и достави образложени предлог одлуке за обављање превоза за који се тражи дозвола односно прибавља претходна сагласност министра, надлежног за послове саобраћаја, уз извршену процену да се ради о превозу чије је одржавање неопходно.

Додатно појашњење Инструкције прослеђено од Министарства државне управе и локалне самоуправе

У циљу ефикасне примене Обавезне инструкције о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, у наставку вам достављамо појашњење процедуре са делом који се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа.

1. С обзиром да привредни субјекти преко Министарства привреде (и Excel обрасца са личним подацима) пријављују МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа, неопходно је да привредни субјекти првенствено ову дозволу прибаве. Инструкцију Министарства привреде можете преузети са званичног сајта: https://privreda.gov.rs/
2. По добијању дозволе МУП-а, привредни субјект се обраћа својој општини/граду са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених, у циљу добијања дозволе.
3. Општина/град се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) са захтевом за добијање претходне сагласности (из Обавезне инструкције). У оквиру овог захтева, општина/град обавештава МГСИ да ће се превоз одвијати (у потпуности или делимично) у време полицијског часа и да запослени привредног субјекта имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа. Ова, претходна сагласност МГСИ се може издати уз услов да привредни субјект који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време полицијског часа и обавесте их о одобреној рути превоза и терминима.
4. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП и ако добију дозволу за кретање у време полицијског часа, може да организује превоз.
На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза запослених има дозволу општине/града, уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Напомена:
ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТЕЊЕ у време полицијског часа издаје Министарство унутрашњих послова Репубике Србије на следећи начин а према инструкцији Министарства привреде:
"Захтев се подноси на обрасцу који је прошrсало Министарство унутрашњих послова (МУП), електронским путем на имејл адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs, а компаније могу преузети табелу на сајту Министарства привреде и Привредне коморе Србије (ПКС).

Министарство привреде ће упућивати захтеве МУП који ће давати сагласност, а послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку изда радни налог за сваки појединачни излазак, у време трајања забране кретања.

Јавна преузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса а чији је оснивач Репубика Србија захтев подносе преко Министарства привреде на електронску адресу: javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од оnштег интереса а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на електронску адресу lokalna.samoupгava@mduls.gov.rs".

Захтев за издавање дозволе за превоз можете преузети са званичног сајта општине Стара Пазова.

Напомињемо да ће се такси превоз, имо сервис и превоз за сопствене потребе на територији општине Стара Пазова одвијати у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

Имајући у виду спрецифичност ситуације у прилогу овог Обавештења можете преузети Инструкције Министарстава и Уредбу Владе Републике Србије.

Преузмите документа:

Штаб за ванредне ситуације – Обавештење

Захтев за издавање дозволе за превоз путника

Инструкција Министарства привреде

Обавезна инструкција о примени Уредбе

Уредба Владе Републике Србије о мерама за време ванредног стања

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије