• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009; 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021), члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини СО Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ број 9/17), и Решења Председника општине Стара Пазова број 464-13/2021-II од 08.06.2021. године, Одељење за инвестиције Општинске управе Општине Стара Пазова расписује Оглас о јавном надметању ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Стара Пазова.

Јавно надметање одржаће се дана 13.07.2021. године са почетком у 13.00 часова, у просторијама Општине Стара Пазова, улица Светосавска број 11, сала 28/ I спрат.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања, са траженим доказима, подноси се Одељењу за инвестиције, Општинске управе Општине Стара Пазова, најкасније са 12.07.2021. године до 15.00 часова, у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве, путем писарнице Општинске управе општине Стара Пазова или препорученом поштанском пошиљком.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

Преузмите документ:

Текст огласа

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије