• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса, I фаза стамбено-пословни објекат По+ II+3 +Пе, II фаза стамбено-пословни објекта По + II+3 +пе и III фаза стамбено-пословни објекат по + II+3 +Пе фаза, на кат.парц.бр. 1461, 1462, 1463, 1468, 1469 и 1470 у к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 18.03.2021. године (четвртак) до 24.03.2021. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта "G&P PRO-ING" д.о.о. из Старе Пазове, ул. Ћирила и Методија бр.15, поднетог овом органу 17.03.2021. године, a инвеститор наведеног пројекта је "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о. из Новог Сада, Салаш 133 Ченеј и "CONCRETE LAND" д.о.о. из Старих Бановаца, ул. Грчка бр.30.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 24. марта 2021. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Идејно решење - стамбени комплекс I, II и III фаза

УП стамбени комплекс - цртеж 01

УП стамбени комплекс - цртеж 02

УП стамбени комплекс - цртеж 03

УП стамбени комплекс - цртеж 04

УП стамбени комплекс - цртеж 05

УП стамбени комплекс - цртеж 06

УП стамбени комплекс - цртеж 07

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије