• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

3 grb srbijeУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 - у даљем тексту: Закон), и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци).

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 26. јануара до 09. фебруара 2021. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама градске управе града Београда, градске општине Сурчин, градске управе града Сремска Митровица, скупштинa општинa Шид, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 09. фебруаром 2021. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 01. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 17. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Издвојени текст

Кружна раскрсница чвор Пећинци

Прикључак за базу Кузмин

План намене површина

Инфраструктурни системи

Туризам и заштита простора

Карта постојећих и планираних садржаја аутопута са спровођењем плана 1

Карта постојећих и планираних садржаја аутопута са спровођењем плана 2

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије