• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) Одељење за урбанизам и грађење Општине Стара Пазова оглашава Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне Стара Пазова “СЕВЕР“ са извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне Стара Пазова “СЕВЕР“ на животну средину.

Одлука о изради Плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне Стара Пазова “Север“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне Стара Пазова “Север“ на животну средину, објављена у („Службеном листу општина Срема“, број 37/2020).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 06. новембра до 20. новембра 2020. године у згради Општинске управе општине Стара Пазова, канцеларија број 21, у Старој Пазови, улица Светосавска бр.11, односно објављен на интернет страници Општине Стара Пазова.

Одељење за урбанизам и грађење, као носилац израде овог плана, организује Рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење, поштом или путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Стара Пазова, у току трајања Раног јавног увида, закључно са 20. новембром 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицати на планска решења.

Преузмите документ:

Текст

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије