• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу скадишта за виљушкаре на кат. парц. бр. 1686/3 к.о. Крњешевци, Општина Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 16.10.2020. године (петак) до 22.10.2020. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" из Шида, ул. Кнеза Милоша 2/1, поднетог овом органу 05.10.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је "BROWELL DOO" из Бачке Паланке, ул. Светозара Марковића бр. 24.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић, канцеларија 22 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 22. октобра 2020. године.

Преузмите документа:

Текст

Идејно решење - ситуација модел

Извод из пгр насеља Крњешевци

Извод из пдр трафостаница Крњешевци намена

Граница УП и постојеће стање

Основа спрата

Основа приземља

Основа крова

Ситуационо решење

Пресеци

Регулационо нивелационо решење

Изгледи 1

Комунална инфраструктура

Изгледи 2

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије