• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу пољопривредног комплекса са пратећим садржајима на кат.пар. 5330/4 и 5330/5 и деловима 5330/3 и 9478/1 к.о. Голубинци у просторној целини 9 - Радна зона Голубинци запад.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 04.07.2020. године (субота) до 10.07.2020. године (петак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта „DECART INŽENJERING “ д.о.о из Београда, ул. Милешевска бр. 26, поднетог овом органу 17.06.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је Жикица Лазић из Голубинаца, ул. Шимановачка бр. 92.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, дипл. инж. арх. Душанка Грозданић Миловић, канцеларија 22 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 10. јула 2020. године.

Преузмите документа:

Текст

Шира локација

Катастарски план

Постојеће стање

План регулације површине јавне намене и функционална организација

План саобраћаја са нивелацијом

План инфраструктурног опремања

Усвојени план

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије