• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта „drive trough“ у оквиру услужног центра/комплекса постојеће SSG „NIS-KAŠTEL“ уз државни пут Ia реда Београд-Нови Сад, на оријентационој стационажи km 164+758 са леве стране Аутопута, на катастарској парцели 3131/20 и 3131/25 к.о. Стари Бановци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 11.06.2020. године (четвртак) до 17.06.2020. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта “PROJEKTURA“д.о.о из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24, поднетог овом органу 09.06.2020. године, a инвеститор наведеног пројекта је Небојша Радовић из Београда, ул. Александра Тирнанића бр. 1.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Ивана Тошковић Кабић, канцеларија 22 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 17. јуна 2020. године.

Преузмите документа:

Текст

Ситуационо решење

Шири приказ локације на кат. топ. плану

Планирана намена површина

План регулације и нивелације

Синхрон план инсталација 1

Синхрон план инсталација 2

Архитектонско урбанистичко решење - партерно уређење

Основа приземља

Основа крова

Пресеци А-А и Ц-Ц

Пресек Б-Б

Фасаде 1

Фасаде 2

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије