• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 51б. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-др. закон) и члан 55. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) оглашава Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину.

1. На јавни увид излаже се нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину у периоду од 02.децембра (понедељак) до 16. децембра (понедељак) 2019. године.

2. Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, у дневном листу “АЛО“ и на фреквенцијама “Радио Стара Пазова“, у Месној заједници Стара Пазова, Месној канцеларији Нова Пазова, Месној канцеларији Нови Бановци, Месној канцеларији Стари Бановци, Месној канцеларији Сурдук, Месној канцеларији Белегиш, Месној канцеларији Војка, Месној канцеларији Голубинци и Месној канцеларији Крњешевци,

3. Примедбе на нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 16. децембра (понедељак) 2019. године.

Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Jавна презентација планског документа биће одржана дана 09. децембар (понедељак) 2019. године у 12,00 часова у згради општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

5. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године на животну средину, одржаће се 18. децембар (среда) 2019. године у 12,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Начелница:
дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић

Преузмите документа:

Намена површина

Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Туризам и заштита простора

Спровођење

Измене и допуне ППО

Стратешка процена утицаја на животну средину

Стратешка карта

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије