• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72 /09, 81/09 - исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37*2019-др. закон), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04 у 88/10) оглашава се Јавни увид нацрт посторног плана подручја посебне намене државног пута IIA реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад - Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда) са детаљном разрадом и Извештај о стратешкој процени утицаја и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене државног пута IIA реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад - Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда) са детаљном разрадом на животну средину.

Преузмите документа:

Текст Нацрта

Текст јавног увида

Стратешка

Регулациони план

Синхрони план

Извештај о стратешкој процени утицаја

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије