• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019).

1. На јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана плана генералне регулације насеља Крњешеваци, у периоду од 11. маја (субота) до 10. јуна (понедељак) 2019. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Крњешевци, радним данима од 7,30 до 15,00 часова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 10. јуна 2019. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, одржаће се 17. јуна (понедељак) 2019. године у 12,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Начелница:
дипл. правник Маја Грбић

Преузмите документа:

Текстуални део

Катастарски план са границом плана

Постојеће стање

Подела на урбанистичке целине

Планирана намена

Регулација и нивелација са саобраћајним решењем

План водоводне и канализационе мреже

План електро, ТТ и гасне инфраструктуре

Попречни профили

План уређења и заштите

Спровођење плана

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије