• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

  план генералне регулације Бановаца   

ЈАВНИ УВИД У Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци QБановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци 

1. На јавни увид излаже се Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци,  од 27. марта  до 26. априла 2012. године.

2. Нацрт  измена и допуна Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци,  биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, у канцеларији број 21,  радним данима од 8,00 до 14,00 часова.

Комисија за планове Општине Стара Пазова је на седници одржаној дана 08.02.2012. године утврдила Нацрт Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године усклађеног са Законом о планирању и изградњи и Извештај о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину на основу на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)

О г л а ш а в а

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ДО 2025. ГОДИНЕ УСКЛАЂЕНОГ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА (ВЕЗА ИЗМЕЂУ АУТОПУТА Е-75 ОД НАТПУТЊАКА НА СТАЦИОНАЖИ КМ 165+350 И АУТОПУТА Е-70 ДО НАТПУТЊАКА НА СТАЦИОНАЖИ КМ 550+000)
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/09, 64/2010 и 24/2011) организује се јавна презентација:

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта спратности Пд+П+2+Пк на кат.парц.бр. 1925/5 к.о. Стари Бановци.

Презентација урбанистичког пројекта одржаће се у просторији општине Стара Пазова, соба 21, у времену од 8,00 – 14,00 часова, сваког радног дана завршно са 05.01.2012. год.

Све примедбе на урбанистички пројекат могу се поднети у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, Светосавска бр. 11.

ЈАВНИ ПОЗИВ НА ТРИБИНУУпућује се јавни позив свим ПРЕДСЕДНИЦИМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА и МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА да дана 08.11.2011. године (уторак) у великој сали зграде ДПО-а, трг др Зорана Ђинђића,

присуствују трибини под називом "ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНА О СПОРТУ И ПРЕВОЂЕЊЕ КЛУБОВА ИЗ МИНИСТАРСТВА У АПР", са почетком у 18,00 часова.
Трибину ће одржати виши саветник покрајинског секретара професор доктор Милорад Докманац.
Позивају се представници спортских организација да обавезно присуствују трибини.

У циљу унапређења културне делатности на подручју општине Стара Пазова, председник општине Стара Пазова расписује КОНКУРС за суфинансирање учешћа или организовање културних манифестација, за пројекте-програме организације из области културе којима се доприноси развоју културе у општини Стара Пазова, за санацију, адаптацију и опремање културних објеката од интереса за општину Стара Пазова за 2012. годину.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије