• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

Обавештење о поништавању конкурсаПоништавају се Конкурси – Стара Пазова, објављени дана 19.06.2013. године на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Општине Стара Пазова у делу конкурса који се односи на: Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години, Јавни позив незапосленим лицима за самозапошљавање у 2013. години и Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места. Нови јавни позиви ће бити накнадно објављени.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАНОВAЦAОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАНОВAЦA (СТАРИ БАНОВЦИ, НОВИ БАНОВЦИ, БАНОВЦИ ДУНАВ).

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља ГолубинциОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОЛУБИНЦИ.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ 9 – РАДНА ЗОНА ГОЛУБИНЦИ - ЗАПАДОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), ОГЛАШАВА

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВАНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2013. години. Програм се спроводи у циљу подршке равномерном регионалном развоју, повећања конкурентности у регионима и јединицама

Право учествовања у поступку доделе средстава има технолошки стартап, који се, на дан подношења пријаве, бави ИТ делатношћу не дуже од две године и који са инвеститором има закључен пуноважан уговор о суфинансирању реализације предложеног пројекта, у износу од најмање 50% његове укупне вредности, а не више од 25.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан закључења уговора о додели средстава, по пројекту, односно по кориснику средстава.

На основу Финансијског плана за 2013. годину Покрајински завод за равноправност полова расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У АГРОБИЗНИСУ. Покрајински завод за равноправност полова додељује бесповратна средства за суфинансирање набавке опреме или уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису у укупном износу 1.000.000,00 динара (словима: једанмилиондинара) предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2013. годину, Активност 5 – Мапирање примера добре праксе и афирмација женског предузетништва. Средства се додељују женама предузетницама у агробизнису.

JАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА ЈУЖНИ ТОКУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС), чл. 60-73. Правилника о

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије