• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 2014. годиниПредмет конкурса и намена средстава:
адаптација објеката за прераду млека и меса; набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека; набавке нових линија, опреме и машина, у циљу модернизације капацитета у погледу хигијене и квалитета меса и производа од меса.

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање вештачког осемењавања уматичених грла и субвенционисање осигурања пољопривредно – ратарске производње на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 4. Одлуке о условима и начину коришћења подстрицајних средстава у пољопривреди ("Службени лист општина Срема" бр. 12/13 и 20/13) и 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Сл. гласник РС'' број 10/13) а по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број 401-00-624/2014-09 од 07.07.2014. године и Одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2014.годину (''Сл.лист општина Срема'', бр. 44/12), Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011 и 121/12) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) ОПШТИНСКА УПРАВА СТАРА ПАЗОВА, Одељење за урбанизам и грађење, ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ СА ТНГ-ОМ И ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ РАДНОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА НА КАТ.ПАРЦ.БР. 5516 К.О. НОВА ПАЗОВА.

Актуелни конкурси Покрајинског фонда за развој пољопривредеПреузмите конкурсну документацију актуелних конкурса Покрајинског фонда за развој Пољопривреде:

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских фарми и за измештање фарме ван насељеног места у АП Војводини у 2014. годиниПодстицајним средствима ће се суфинансирати: набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади, опреме за смештај крмача, одгој прасади и товних свиња, опреме за овчарске и козарске фарме, опреме за живинарске фарме, електричних ограда, опреме за мужу, опреме за хлађење и складиштење млека, опреме за манипулацију, одлагање и дистрибуцију стајњака у случају затвореног држања на фармама – скрепери и сепаратори.

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јужном делу централне радне зоне у К О Нова Пазова - јул 2014На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09; 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13 и 50/13), члана 8. и 9. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини СО Стара Пазова (“Службени лист општина Срема” број 40/09), Решења Председника општине Стара Пазова број 020-117 /2014-II од 25.јуна 2014. године ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЈП ОГЛАШАВА Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јужном делу централне радне зоне у К. О. Нова Пазова.

Конкурс за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз куповину сеоских кућа са окућницомОбавештавају се грађани општине да је расписан Конкурс за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз куповину сеоских кућа са окућницом.

Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања, незапослених лица - приправникаНа основу члана 3. тачка 2. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза број: 133-10-1/2014-36 од 06.06.2014. године закљученог између: АПВ - Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равнопоравност полова, општине Стара Пазова и НСЗ - Покрајинске служба за запошљавање, расписује се КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА, НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА - ПРИПРАВНИКА.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развојa предузетништва, микро и малих правних лицаНа основу тачке 2. Решења Председника општине Стара Пазова о образовању Комисије за припрему и обраду конкурсне документације за расподелу средстава за подстицај развоја предузетништва, малих и средњих предузећа на територији општине Стара Пазова број 020-62/2014-II од 08.04.2014.године а у вези члана 9. Oдлуке о буџету општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ бр. 38/13и 13/14), и Решења о оправданости доделе државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) број 020-80/2014-II од 29.04.2014. године Комисија расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈA ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА.

Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2014. годиниПокрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује субвенције у укупном износу од 50.000.000,00 динара, активност 05, подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, економска класификација 4541-текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00- приходи из Буџета.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије