• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње биогасног постројења.

Носилац пројекта: Иван Илић из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за ажурирање Студије о процени утицаја магистралног гасовода Јужни ток на животну срединуНосилац пројекта “South stream” Д.О.О. из Новог Сада, ул.Народног фронта бр.12, поднео је захтев за ажурирање Студије о процени утицаја магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за Деоницу 5 – Одвојак за Републику Српску, за коју је у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине прибављено решење о сагласности бр.353-02-00813/2013-05 од 26.12.2013.године.

Захтев се подноси у складу са изменама и допунама Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода “Јужни ток” („Службени гласник РС” бр.119/12 и 98/13), а сагласно информацији о локацији за изградњу одвојка ка Републици Српској бр.350-01-01243/201305 од 13.02.2014.године коју је издало Министарство грађевинарства и урбанизма.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта, могућ је сваког радног дана у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, ул.Омладинских бригада бр.1, соба 426, као и на сајту Министарства http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid/procena-uticaja.

Носилац пројекта, “Телеком Србија” А.Д. из Београда, ул.Таковска бр.2 (И.Ј. Сремска Митровица, ул. Краља Петра I бр.2), поднео је дана 10.04.2014.године, захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице за мобилну телефонију “Стари Бановци II – СМ101, СМУ101”, чија се изградња планира на кат.парц.бр.1620/2 к.о. Стари Бановци, уписаној у Препис листа непокретности бр.2766 к.о.Стари Бановци, у ул. Миленка Певца бр.31а, у Старим Бановцима.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта сечења текстила и шивења тенди

Носилац пројекта: “Rami East” д.о.о. из Нове Пазове

Преузмите документ

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia”Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Носилац пројекта: Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта склапања расхладних витрина

Носилац пројекта: “D.R. COOL EQUIPMENT” д.о.о. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину

Носилац пројекта: Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Преузмите документ

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складишно-пословног комплекса на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије