• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса, I – фаза, управни део П+1 са магацином – регално складиште П+0 и II-фаза, управни део П+1 са магацином – регално складиште П+0 и магацин – регално складиште П+0 на кат.парц.бр. 5238/10, 5238/12 и 5238/14 у к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 05.08.2022.године (петак) до 11.08.2022. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,G&P PRO-ING“ д.о.о. Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 15, директор Горан Зековић, поднетог овом органу 03.08.2022. године, наручилац наведеног пројекта је Михајловић Родољуб из Београда, ул. Далматинска бр. 17 и Михајловић Санда из Београда, ул. Далматинска бр. 17.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, Душанка Грозданић Миловић дипл.инж.арх.,канцеларија 7 (приземље) зграда Општине Стара Пазова.

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 8.00 до 15.00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 11. августа 2022. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Идејни пројекат

Цртеж 1

Цртеж 2

Цртеж 3

Цртеж 4

Цртеж 5

Цртеж 6

Цртеж 7

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije