• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

3-grb-srbijeПоштовани, како би власницима, односно корисницима пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћања накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су наступиле у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима, помогла у отклањању штетних последица поплава и клизишта Влада Републике Србије донела је акт којим се сагласила да власници односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 75/14) ослободе обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно да се тим обвезницима одобри одлагање плаћања дуга по основу накнада за одводњавање за 2013. годину до 31. јула 2015. године, као и да се за период за који се тим обвезницима одобрава одлагање плаћања дуга по основу накнада за одводњавање за 2013. годину не обрачунава камата.

Такође, тим актом Владе је предвиђено да су, ради остваривања права на ослобађање од обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, обвезници на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији дужни да надлежном органу који врши обрачун и задужење тих накнада (Министарство финансија - Пореска управа, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Београд, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад и Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, Београд) доставе, у року од 45 дана од дана доношења тог акта (до 22. марта 2015. године) писани доказ (решење, односно потврда) издат од стране надлежног органа локалне самоуправе да су услед поплава које су наступиле у Републици Србији у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима.

Истовремено, Влада је задужила ово министарство да са предметним актом упозна општине, градове и градске општине града Београда погођене поплавама које су наступиле у мају 2014. године.

С тим у вези да би власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезници плаћања накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су наступиле у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима, остварили право на ослобађање од обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно право на одобравање одлагања плаћања дуга по основу накнада за одводњавање за 2013. годину, неопходно је да јединица локалне самоуправе власнике, односно кориснике пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезнике плаћања накнаде за одводњавање, на територији ваше јединице локалне самоуправе обавести о донетом акту Владе како би исти, у остављеном року и на начин прописан актом Владе, остварили право на ослобађање, односно на одобравање одлагања плаћања дуга по основу накнада за одводњавање.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Наташа Милић, дипл. инж. шум.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије