• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Stara Pazova za 2022. godinu broj: 501-182/2022-IV od 04.07.2022. godine i člana 21. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp1/22 broj: 110-7/22-IV od 20.04.2022. godine i broj: 110-10/22-IV od 06.06.2022. godine,opština Stara Pazova dana 04.07.2022. godine raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Stara Pazova za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine.

Konkurs je otvoren zaključno sa danom 25.07.2022. godine.

Rok za prijavu se produžava do 19.09.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode - NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Stara Pazova, ili preporučeno poštom na adresu:
Opština Stara Pazova Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske sanacije
Svetosavska 11 22300 Stara Pazova

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 022/317-456 i elektronsku adresu: e-mail: energetskasanacija2021@starapazova.rs

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Prilog 1 - prijavni formular

Prilog 2 - lista privrednih subjekata

Prilog 3 - izjava

Prilog 4 - kriterijumi za izbor projekata

Pravilnik

Pravilnik o dopuni pravilnika

Obaveštenje o produženju roka do 01.08.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 08.08.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 15.08.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 22.08.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 29.08.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 05.09.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 12.09.2022.

Obaveštenje o produženju roka do 19.09.2022.

Preliminarna rang lista krajnjih korisnika

Konačna rang lista krajnjih korisnika

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter