• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 17. i 18. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/21), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 400-456/2022-III-08 od 08. marta 2022. godine, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 15. marta 2022. godine raspisuje Javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini.

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Opštine Stara Pazova; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Opštine Stara Pazova za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova, i u nedeljnom listu „Sremske novine“.

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 15. marta 2022. godine do 29. marta 2022. godine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), neposredno na pisarnici Opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte - na adresu: Opštinska uprava Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini“.

Neblagovremene prijave na konkursu, ili prijave na pogrešnom obrascu, Komisija neće razmatrati.

Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u određenom roku.

U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova i dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja - Obrazac 1

Finansijski deo izveštaja - Obrazac 2.1

Narativni i finansijski izveštaj - Obrazac 2.2

Budžet projekta - Obrazac

Odluka o dodeli sredstava

Rešenje o dodeli sredstava

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter