• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta (zgrada za trgovinu na malo) i trafostanice MBTS na katastarskim parcelama br. 731/2 i 731/3 k.o. Nova Pazova.

1. Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštine Stara Pazova, na oglasnoj tabli, u vremenu od 8,00 – 15,00 časova, svakog radnog dana od 20.11.2019.godine (sreda) do dana 26.11.2019. godine (utorak).

2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta Javno urbanističko preduzeće „URBANIZAM“ iz Stare Pazove, ul. Svetosavska br. 11/3, podnetog ovom organu dana 18.11.2019. godine, a investitor navedenog projekta je “F.C.G.“ d.o.o. iz Beograda, ul. Nedeljka Čabrinovića br. 60.

3. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćeno je službeno lice Odeljenja za urbanizam i građenje, Ivana Tošković Kabić, kancelarija 22 (prizemlje).

4. Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam i građenje, Svetosavska br. 11, najkasnije do 26. novembra 2019. godine.

Načelnica:
dipl.inž.arh. Dušanka Grozdanić Milović

Preuzmite dokument:

Tekstualni deo

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter