• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

1-grb-opstine Na osnovu člana 18. Zakonao načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u
javnom sektor u ("Sl.glasnikRS", broj 68/15 i 81 /20 16 - odluka USi 95/18). čl. 4,5. i 6. Uredba o internom konkurs ("Sl.glasnik RS ", br.17/2016), člana 33. Odluke o Opšti nekoj upravi opštine Stara Pazova ("Sl.list opština Srema" br. 1 1/ 17, 16/ 17 i 14/ 18) 11 Rešenja o popunjavanju radnog mesta putem internog konkursa u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova broj 11/ 19-III od 04.04.2019. god11ne, vršilac dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
I Organizacioni oblik u kome se radno mesto popunjava: Opštinska uprava opštine Stara Pazova , Svetosavska 11.
II Radno mesto koje se popunjava u Odeljenju za finansije, Opštinske unrave opštine Stara Pazova:
Poslovi obračuna zarada zaposlenih, izabranih i postavljenih lica
Zvanje : Mlađi saradnik, broj službenika : 1

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter