• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o izmenama i dopunama odluke o iznošenju i deponovanju otpadnih materija.

Opštinska uprava pristupila je izradi nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o iznošenju i deponovanju otpadnih materija.

Nacrt navedene Odluke priprema Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti i Javno komunalno preduzeće "ČISTOĆA" Stara Pazova, obzirom na zakonska ovlašćenja lokalne samouprave iz člana 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“ br. 88/11, 104/16 i 95/18) u kome je predviđeno da jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom uređuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvaliteta usluga i vršenje nadzora, a sve u smislu člana 3. stav 1. tačka 4. i člana 3.stav 1. tačka 11. istog zakona.

Preuzmite dokument:

Obaveštenje

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter