• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - javna nabavka usluga - usluga skidanja useva sa transportom skinutih uslova, del. broj 404-69/18-III, red. br. 32-1.2.32/2018.

Preuzmite dokumenta:

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli partije I i II

Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partiju III i IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter