• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

Енергетска санација 2022 - питања и одговори

Треба нам информација за ставку бр. 4 из Обавезне документације за пријаву на конкурс - потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу.

Питање је ко издаје те потврде и да ли је довољно приложити уговор о прикључењу на гасоводну мрежу или да ли је довољна фотокопија рачуна за претходни месец?

Одговор Комисије

Довољно је приложити последњи рачун за гас, јер је он сам доказ да имате склопљен уговор и да сте прикључени на дистрибутивну мрежу.

Под тачком 6. обавезне документације уз пријаву на јавни конкурс тражи се изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања.

Да ли је довољно приложити само личне карте или мора да се напише и изјава?

Одговор Комисије

Уз фотокопије личних карата потребно је написати и изјаву у слободној форми мада смо припремили и образац те изјаве који можете преузети кликом на овај линк.

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter