• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Енергетска санација 2022 - питања и одговори

Треба нам информација за ставку бр. 4 из Обавезне документације за пријаву на конкурс - потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу.

Питање је ко издаје те потврде и да ли је довољно приложити уговор о прикључењу на гасоводну мрежу или да ли је довољна фотокопија рачуна за претходни месец?

Одговор Комисије

Довољно је приложити последњи рачун за гас, јер је он сам доказ да имате склопљен уговор и да сте прикључени на дистрибутивну мрежу.

Под тачком 6. обавезне документације уз пријаву на јавни конкурс тражи се изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања.

Да ли је довољно приложити само личне карте или мора да се напише и изјава?

Одговор Комисије

Уз фотокопије личних карата потребно је написати и изјаву у слободној форми мада смо припремили и образац те изјаве који можете преузети кликом на овај линк.

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova