• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 36-1.1.6/19, dobra – građevinski materijal za potrebe izbeglica i interno raseljenih lica (sa uslugom prevoza do krajnjeg korisnika Otvoreni postupak javne nabavke).

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke redni broj 34-1.2.9/19-javna nabavka usluge–održavanje higijene i pomoćni poslovi.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 34-1.1.5/19 dobra-kancelarijskog materijala, oblikovan u tri partije.

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 33-1.2.8/19-javna nabavka usluge fizičko–tehničkog obezbeđenja zgrade.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac predsednik opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova red. br. 28-1.3.10/2019 - Izgradnja sportske hale u Starim Banovcima - druga etapa.

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj nabavke 404-65/19-III, redni broj 29-1.2.17/19 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke redni broj 31-1.1.2/19-javna nabavka dobra-električne energije i javne rasvete za potrebe opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 30-1.1.6/19, dobra – građevinski materijal za potrebe izbeglica i interno raseljenih lica.

grb thumbU sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, obezbeđenje paketa građevinskog materijala predviđen je kao jedan od modaliteta (B: Građevinski materijal) koji će biti sproveden u više implementacionih faza. Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao pružanje podrške integraciji izbeglih lica koja su već započela izgradnju kuća ili koja poseduju neuslovnu kuću pogodnu za adaptaciju, obezbeđivanjem paketa građevinskog materijala.

grb thumbU sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, kupovina seoskih kuća predviđena je kao jedan od modaliteta (A7: Seoske kuće) koji će biti sproveden u više implementacionih  faza. Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao pružanje finansijske podrške krajnjim korisnicima za kupovinu seoskih kuća uključujući obezbeđivanje neophodnog građevinskog i drugog materijala u obliku „malih grantova“; odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici. Obim ovog projekta podrazumeva kupovinu seoskih kuća i obezbeđivanje neophodnog građevinskog i drugog materijala u obliku "malih grantova" za 9 (devet) korisnika sa teritorije opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije