• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: četvrtak, 13. decembar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbNa osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101 /2016-dr. zakon i 47/2018) načelnik Opštinske uprave opštine Stara Pazova donosi zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu Pravilnika o kriterijumima i merilima za izbor korisnika socijalnog stanovanja a u vezi programa Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima u opštini Stara Pazova - "Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u opštini Stara Pazova", koji realizuje Hausing Centar u partnerstvu sa opštinom Stara Pazova, Komisija za izbor korisnika stambenih objekata za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na sednici održanoj 27. novembra 2018. godine raspisuje Oglas za izbor korisnika za trajno rešavanje stambenih potreba romskog socijalno ugroženog stanovništva u opštini Stara Pazova.

grb-thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US i 132/14, 145/14 i 83/18) oglašava rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulcije radne zone Opštine Stara Pazova. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova objavljena u(„Službenom listu opština Srema“, broj 28/2018).

grb-thumb Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl . glasnik RS", broj72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka USi 132/14 145/14 i 83/18) i čla na 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupkuizrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. Glasnik RS" , br.64/2015).Odeljenje za urbanizam i građenjeoglašava javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju objekta za skladištenje P+O na kat.parceli.br.4878/2 ko. Stara Pazova

grb-thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i dr. zakoni), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 6. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 47/17, 21/18, 32/18) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa broj 453-2/2017-IV od 06. marta 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 20. novembra 2018. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2018. godini.

grb-thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 9. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 47/17, 21/18, 32/18) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-1/17-IV od 06. marta 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 20. novembra 2018. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2018. godini.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015). Одељење за урбанизам и грађење оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом ”Kрњешевци” на кат.парц.бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Kрњешевци.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 83/18) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/2015). Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava

grb-thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2018/2019. godinu.

grb-thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 110-36/2018-II od 01.11.2018. godine, Komisija za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u paketima hrane/ogrevu/jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji opštine Stara Pazova obrazovane Rešenjem predsednika br. 205-127/2018-II (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije