• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: utorak, 23. oktobar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbOpština Stara Pazova, uz tehničku podršku NSZ, raspisuje Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica - pripravnika za 2018. godinu, koji je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 14.12.2018. godine.

grb-thumbNa osnovu člana 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 50/2018), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova poziva korisnike prava na roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete, rođeno u periodu od 25. decembra 2017. godine zaključno sa 30. junom 2018. godine, da dostave dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za nastavak korišćenja prava po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom.

grb-thumbNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opština Srema» broj 26/6), Predsednik opštine STARA PAZOVA je dana 19.09.2018 godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Stara Pazova i raspisuje Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Stara Pazova.

grb-voj-praviPoštovani poljoprivrednici, sa linkova iz priloga možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

grb-thumbNa osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Sl. List opština Srema“, broj 47/17 i 21/18) i Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova 2017-2021, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti raspisuje Javni poziv za dodelu dvadeset nagrada od 12.000 dinara najboljim učenicima Romske nacionalnosti.

grb-thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) oglašava Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije naselja Nova Pazova sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije naselja Nova Pazova na životnu sredinu.

grb-thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) i Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Sl. glasnik RS br. 63/2015), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 1664/18 od 29.08.2018. godine na Odluku o ceni toplotne energije broj: 1665 od 30.08.2018. godine Nadzornog odbora JKP Toplana Stara Pazova sa prilozima, u postupku ishodovanja saglasnosti na utvrđivanje cena isporuke toplotne energije.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta spratnosti P+0 (P+2/P+1/P+0) i interne benzinske stanice sa nastrešnicom na kat. parc. 1863/1 k.o. Krnješevci.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-distributivnog objekta sa administracijom spratnosti P+0 (P+1) na kat. parc. 1139/87 k.o. Krnješevci.

grb-thumbOdluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Krnješevci objavljena u („Službenom listu opština Srema“, broj 20/2018).

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije