• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

soc-ekon-savetDana 15.10.2015. godine u Staroj Pazovi je održana 13. redovna sednica Socijalno-ekonomskog Saveta opštine Stara Pazova sa početkom u 14:00 časova.

Prethodno je održana 13. sednica Kolegijuma Saveta, koji je razamatrao pitanja o kojima će raspravljati Savet i doneo odgovarajuće predloge i mišljenje o svakom od pitanja.

Na sednici Savet je razmatrao i usvojio Zapisnik sa prethodne 12. Sednice Saveta.

Socijalno-ekonomski Savet opštine Stara Pazova je razmatrao Predlog Finansijskog Plana za redovno funkcionisanje i rad Socijalno-ekonomskog Saveta opštine Stara Pazova u 2016. godini.

Predlog Finansijskog plana Saveta za 2016. godinu je sačinjen u skladu sa Uputstvom – Smernicama koji su dostavljeni Savet od Opštinske uprave - Odelenje za finansuje opštine Stara Pazova.

U skladu sa utvrđenom kvotom sredstava za rad Saveta u 2016. godini, sačinjen je Predlog Finansijskog plana u 2016. godini bez povećanja. Predlog Finansijksog plana za rad Saveta u 2016. godini su članovi Saveta nakon rasprave konsenzusom usvojili.

Savet je razmatrao Informaciju o sprovedenim aktivnostima napripremi javne tribine na temu: "Siva ekonomija i rad na crno" i problema u obezbeđenju predavača.

Stav Saveta je da planiranu tribinu treba održati u narednom periodu i iznaći način da se problem oko adekvatnih predavača prevaziđe.

Na sednici je razmatran odgovor Opštinskog pravobranilaštva opštine Stara Pazova povodom Inicijative Socijalno-ekonomskog Saveta opštine Stara Pazova, koja se odnosi na razmatranje mogućnosti ustupanja zemljišta u industrijskoj zoni uz auto put Novi Sad – Beograd na korištenje poslodavcima opštine Stara Pazova.

Opštinsko Pravobranilaštvo u odgovoru na Inicijativu navodi da su predmetne nepokretnosti vlasništvo Republike Srbije. Preko Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova ranije je podnet predlog Republičkoj direkciji za imovinu, za konverziju i prenošenje prava svojine nad tim zemljištem, kako bi se iste nepokretnosti bez naknade pribavile u javnu svojinu opštine Stara Pazova. Nakon što se sprovede odgovarajuća procedura i ukoliko se navedena imovina pribavi u javnu svojinu optine Stara Pazova, o tome će Savet biti blagovremeno obavešten.

Sednica je završena u 14:45 časova.

SEKRETAR SAVETA
Milenko Vučinović s.r.

PREDSEDAVAJUĆI SAVETA
Jovo Bijelić s.r.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije