• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Регистар локацијских услова за 2015. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 353-157/2014-III-04 12.01.2015. Захтев за доградњу пословног објекта и доградња надстрешнице на кат.парц.бр. 2463/1 к.о. Војка, ул. Цара Душана бр.109-111, Војка „СВЕТЛОСТ ТЕАТАР“ Београд
2 353-156/2014-III-04 20.01.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3538/5 к.о. Стари Бановци, ул. Банатска бб. МАНДА СИМИЋ Стари Бановци
3 353-25/2015-III-05 23.01.2015. Изградња бензинске пумпе са перионицом за аутомобиле на кат.парц.бр. 5516 к.о. Нова Пазова „ПАНОНИЈА ПРОМЕТ“ доо Стара Пазова
4 353-131/2014-III-04 23.02.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 169/2 к.о. Нови Бановци, ул. Београдска бр. 16, Нови Бановци МАРКО ГОСТОВИЋ Бeоград
5 353-28/2015-III-05 25.02.2015. Изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице повезане зимском баштом к.п.бр. 3089/154 к.о. Ст. Пазова Пере Нинковића бб Абаџија Синиша Стара Пазова
6 353-30/2015-III-05 26.02.2015. Изградња стамбеног објекта спратности П+Пк У Ст. Бановцима К.п.бр. 3544/26 Ул. Панонска бб Петровски Босиљка Београд
7 353-39/2015-III-05 08.04.2015. Изградња стамбено пословног објекта са једним локалом-угоститељког типа и четири стамбене јединице на к.п.бр. 1473 к.о. Ст. Бановци ул. М. Певца бр. 12 Каралић Стојан Београд
8 353-31/2015-III-05 16.04.2015. Изградња стамб-послов. обј. намењеног за самопослугу у Новим Бановцима к.п.бр. 306/1 к.о. Нови Бановци ул. Железничка бр. 15 Карамарковић Јадранка Нови Бановци
9 353-40/2015-III-05 09.04.2015. Изградња пословно производног објекта на кат.парц.бр. 727/7 к.о. Нова Пазова, ул Индустријска бр. 2 „ЈОВАНОВИЋ ПЛАСТ“доо Нова Пазова
10 353-42/2015-III-05 23.04.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2485 к.о. Стара Пазова, ул. Шафарикова бр.27, Стара Пазова „EUROSTIL GRADNJA“ доо Стара Пазова
11 353-46/2015-III-05 28.04.2015. Изградња силоса за складиштење житарица на кат.парц.бр. 5519/1 к.о. Нова Пазова, ул. Бановачка бб Стара Пазова ВРАНЕШ ХЕЛЕНА Стара Пазова
12 353-158/2015-III-05 28.04.2015. Надградња постојећег објекта на кат.парц.бр. 3012/2 к.о. Нова Пазова, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 35 у Новој Пазови „САЊА ПЛАСТ“ Сопот
13 353-142/2013-III-04 29.04.2015. Доградња хале-магацинског простора на кат.парц.бр. 5470/1 к.о. Стара Пазова Карађорђева 148 ПАНИЋ ДРАГУТИН М.Ракића 15 Београд
14 353-44/2015-III-05 11.05.2015. Изградња стамбено пословног обејкат на кат.парц.бр. 3457/12 к.о. Стари Бановци, Банатска бб, Стари Бановци ВРАЊКОВИЋ САША И САЊА Нови Бановци
15 353-45/2015-III-05 11.05.2015. Изградња стамбено пословног обејкат на кат.парц.бр. 3472 к.о. Војка,Цара Душана бр.88, Војка СТАНИЋ СРЂАН И СТАНКОВИЋ ДЕЈАН Војка
16 353-51/2015-III-05 12.05.2015. Изградња вишепородичног стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 41/1, 2828/2, 404/1, 281/5, 40/3, 281/4 све у ко Нови Бановци „ЛК НЕКРЕТНИНЕ ПЛУС“ доо Земун
17 353-48/2015-III-05 15.05.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2216 к.о. Нова Пазова, ул. Хиландарска бр.81, Нова Пазова СНЕЖАНА ПЕРЕНДИЈА Нова Пазова
18 353-47/2015-III-05 20.05.2015. Изградња силоса за складиштење житарица на кат.парц.бр. 5519/1 к.о. Нова Пазова, ул. Бановачка бб Стара Пазова „ПАНОНИЈА ПРОМЕТ“ доо Стара Пазова
19 353-51/2015-III-05 21.05.2015. Изградња пословно производног објекта на кат.парц.бр. 4813/48 к.о. Стара Пазова, ул.Европска бб, Стара Пазова, Воларско поље ПНЕУМО–ЛОГИК“ доо Нова Пазва
20 353-58/2015-III-05 26.05.2015. Доградња Основног суда у Ст.Пазови на кат.парц.бр. 606/1 к.о. Стара Пазова ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова
21 353-53/2015-III-05 28.05.2015. Доградња производно складишног простора уз постојећи складишни објекат на кат.парц.бр. 5474/2 к.о. Стара Пазова, ул. Карађорђева у Старој Пазови „INTERSTEEL“ доо Београд
22 353–64/2014- III-04 01.06.2015 Изградња станице за снабдевање горивом на кат.парц.бр. 5817/7 к.о. Нова Пазова, ул. Индустријска бб, Нова Пазова EURO KOM PETROL Д.О.О. Ул. Индустијска бб Нова Пазова
23 353-145/2014- III-04 03.06.2015. Изградња саобраћајнице у Јужном, делу централне радне зоне, преко кат.парц.бр. 6035/5, 6037/4 и 6463 све у к.о. Нова Пазова „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА“ јп Стара Пазова
24 353-64/2015-III-05 25.06.2015. Изградња Стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2726 к.о. Стара Пазова, ул. Професора Михала Филипа бр. 68, Стара Пазова ЂАРМОТСКИ ДАНКО Стара Пазова
25 353-67/2015-III-05 26.06.2015. Изградња складишта на кат.парц.бр. 1886 и 1879 к.о. Голубинци, ул. Ђурђевска бр. 89-91, Голубинци КОВАЧИЋ ИВАН И БОРКА Голубинци
26 353-72/2015-III-05 29.06.2015. Изградњa магацина на кат.парц.бр, 1893 к.о. Крњешевци, Прва индустријска бб, Крњешевци „„МИЛШПЕД НЕКРЕТНИНЕ“ доо Крњешевци
27 353–59/2015-III-05 01.07.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 305 к.о. Крњешевци, ул. Војачка бр. 14, Крњешевци РОДИЋ МАРКО Земун
28 353–70/2015-III-05 02.07.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3427/1 к.о. Стари Бановци, ул. Банатска бб ГЛИГОРОВИЋ МИЛИЦА Стари Бановци
29 353–65/2015-III-05 03.07.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 992/2, к.о. Голубинци, ул. Петра Кочића бб, Голубинци. БОЖИЋ МАРИЈА Голубинци
30 353–60/2015-III-05 03.07.2015. Изградња котларнице и магацина, и рекострукција пословне зграде за производњу судопера на кат.парц.бр. 4961/1 к.о. Нова Пазова РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ Нови Сад
31 353–69/2015-III-05 06.07.2015. Изградња стамбеног објекта, пословног простор , магацина на кат.парц.бр. 2706 и 2707 к.о. Нова Пазова, ул. Карађорђева бр.90, Нова Пазова ДРИНЧИЋ МИЛОШ Београд
32 353–54/2015-III-05 08.07.2015. Изградња бензинске станице на кат.парц.бр. 6037/18 к.о. Нова Пазова, Централна индустријска зона, јужни део „ВУКМИРОВИЋ“ доо Александрово
33 353–57/2015-III-05 09.07.2015. Изградња сушаре за сушење дувана на кат.парц.бр. 1222 к.о. Голубинци НЕБОЈША ТУБИЋ Голубинци
34 353–66/2015-III-05 09.07.2015 Изградља пословног објекта на кат.парц.бр. 3095/35 к.о. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бб, Стара Пазова НЕШКОВИЋ ЉУБОМИР Стара Пазова
35 353–73/2015-III-05 21.07.2015. Изградња стамбеног објекта кат.парц.бр. 2232/2 к.о. Нови Бановци, ул. Омладинска бб, Нови Бановци РАДОВАН АРСИЋ Нови Бановци
36 353–68/2015-III-05 29.07.2015. Уређење центра Нових Бановаца, друга фаза, преко кат.парц.бр. 1018/1, 1018/9.. к.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова
37 353-79/2015-III-05 10.08.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбено пословног објекта на кат.парц.бр, 1147 к.о. Нова Пазова, ул. Цара Душана бр. 14, Нова Пазова „CEMIX INVEST“ ДОО Нова Пазова
38 353-87/2015-III-05 11.08.2015. Изградња пословног обекта-маркета, на кат.парц.бр. 581 к.о. Стара Пазова, ул. Карађорђева бр. 24, Стара Пазова „МАX INVEST GRADNJA“ Стара Пазова
39 353-63/2015-III-05 17.08.2015. Изградња Светосавске сале са парохијским домом спртности П+Пк на кат.парц.бр. 3080/1 к.о. Стара Пазова, Његошева бб, Стара Пазова СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СТАРА ПАЗОВА
40 353-78/2015-III-05 18.08.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2383/27 к.о. Нови Бановци, ул. Церска бб, Нови Бановци МИЛЕНКО ИЛИЋ Нови Бановци
41 353-81/2015-III-05 19.08.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекат на кат.парц.бр. 441/53 к.о. Стара Пазова, ул. Јарковачка бб, Стара Пазова ДРАГАН ЈОВАНОВ Стара Пазова
42 353-80/2015-III-05 21.08.2015. Изградња објекта за прераду и дистрибуцију меса са хладњачом за одлагање меса са пословним делом на кат.парц.бр. 721/13 к.о. Нова Пазова, ул. Индустријска бр. 12, Нова Пазова „MEDIUS“ доо Нова Пазова
43 353-77/2015-III-05 24.08.2015. Реконструкција, адаптација и доградња породичне куће на кат.парц.бр. 627/2 к.о. Нови Бановци, ул. Војвођанска бр. 4, Нови Бановци. АДВ Александар Лисавац Београд
44 353-76/2015-III-05 24.08.2015. Доградња производно- складишног простора на кат.парц.бр. 1139/5 к.о. Крњешевци, ул. Крњешевци-пут-Угриовци, у Крњешевцима. „Jelen international“ доо Београд
45 353-89/2015-III-05 02.09.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 1139/47 к.о. Крњешевци у продужетку улице Угриновачке ДЕДИЈЕР ИВАНА Нова Пазова
46 353-52/2015-III-05 04.09.2015. Изградња пута на кат.парц.бр. 3179/1, 3191, 9531, 9532, 9533, 9534 све у к.о. Голубинци „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова
47 353-90/2015-III-05 18.09.2015. Изградња ПРВЕ фазе на к.п.бр. 6037/6 к.о. Нова Пазова Lidl Serbia Supermarketi „Lidl Serbia Supermarketi“ к.о. Нови Београд Тошин бунар 272 в
48 353-62/2015-III-05 22.09.2015. Изградња вишепородичног стамбено пословног објекат на кат. парц. бр. 1568/1, 1568/3, 1569, 1570/1 све у к.о. Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13-15, Стара Пазова МБНС д.о.о. Голубинци Ул. Инђијска бб
49 353-91/2015-III-05 23.09.2015. Изградња Кабловског вода 20кВ од ТС 110/20кВ „Нова Пазова“ до РП 20кВ „ЛИДЛ“ На к.п.бр. 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6461, 6035/5 и 6037/4 к.о. Нова Пазова и к.п.бр. 236/7 к.о. Војка ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд Регионални центар Електровојводина Нови Сад Огранак „Електродистрибуција Рума“
50 353-94/2015-III-05 30.09.2015. Захтев за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено пословног простора на кат.парц.бр. 618/1 к.о. Стара Пазова ИВАНЧЕВИЋ БОЈАН Стара Пазова
51 353-98/2015-III-05 30.09.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 207/1 к.о. Голубинци, ул. Омалдинска бб, Голубинци ЛЕПШАНОВИЋ БРАНИСЛАВ Голубинци
52 353-88/2015-III-05 11.09.2015. Пословни објекат за узгој свиња на к.п.бр. 2618/2 к.о. Белегиш у атару Белегиша НАПРЕДАК АД Стара Пазова
53 353-86/2015-III-05 01.10.2015. Изградња пословно производног објекта на к.п.бр. 721/24 и 727/76 к.о. Нова Пазова блок 25 ПОБЕДА КОМПАНИ Нова Пазова
54 353-75/2015-III-05 06.10.2015. Изградња резервоара за ТНГ са пратећим инсталацијама и складишта за боце за ТНГ кавезног типа на кат.парц.бр. 9496/2 к.о. Голубинци, ул. Путначка бр.18, Голубинци. „БОБАР БЕШКА“ доо Нови Сад
55 353-84/2015-III-05 06.10.2015. Изградња носача антена на кат.парц.бр. 40/2 к.о. Нови Бановци „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Београд
56 353-96/2015-III-05 08.10.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 3238 и 3239 к.о. Нова Пазова, ул. Цара Душана бр. 23 Нова Пазова БОЖАНИЋ АЛЕКСАНДАР Нова Пазова
57 353-97/2015-III-05 08.10.2015. Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 700/263 к.о. Нови Бановци, ул. Земунска бр. 117 Нови Бановци БРАДАШ ЉУБО Нови Бановци
58 353-100/2015-III-05 09.10.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.апрц.бр. 4017 к.о. Војка, ул. Баштованска бр. 29, Војка ДАНИЛОВИЋ ДРАГОЈЛО Војка
59 353-92/2015-III-05 12.10.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 5836/8 и 5837/9 к.о. Нова Пазова Босанац Петар Нова Пазова
60 353-102/2015-III-05 14.10.2015. Изградња пословно складишног објекта на кат парц.бр. 2680/6 к.о. Стари Бановци, ул. Здравка Јекића бб НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО Нови Београд
61 353-56/2015-III-05 16.10.2015. Изградња пословно складишног објекта на кат.парц.бр. 3544/27 к.о. Стари Бановци ул. Панонска бб „НЕДОКС“ доо Стари Бановци
62 353-104/2015-III-05 19.10.2015. Доградња стамбеног простора уз постојећу стамбену јединицу на кат.парц.бр. 1847/1 к.о. Стара Пазова, ул. Самуела Томашика бр.2, Стара Пазова МАХО ШТЕФАН Стара Пазова
63 353-103/2015-III-05 19.10.2015 Измена локацијских услова бр. 353-51/2015-III-05 од 21.05.2015.год. „PMEUMO LOGIC“доо Нова Пазова
64 353-95/2015-III-05 21.10.2015. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 463/1 к.о. Стара Пазова „ГРМЕЧ ИН“ ДОО Инђија
65 353-109/2015-III-05 23.10.2015. Изградња система за наводњавање 7200ха пољопривредних површина на кат парц бр 1966, 1956, 650,... све у к.о. Стари Бановци ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП Нови Сад
66 353-93/2015-III-05 30.10.2015. Доградња производног простора за монтажу готових металних елемената на кат.парц.бр. 3284/2 к.о. Стари Бановци „ТАНК МОНТ“ доо Београд
67 353-107/2015-III-05 04.11.2015. Изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице на кат.парц.бр. 9427/2 к.о. Голубинци, ул. Зоре Авакумовић бб, Голубинци ШТРБАЦ МИЛАН Голубинци
68 353-99/2015-III-05 05.11.2015. Изградња кавеза за ТНГ боце, резервоара за ЕУРО дизел гориво, објекта за дизел арегат и резервоар за AD Blue капацитета 1000л, на комплексу постојеће станице за снабдевање горивом моторних возила на кат.парц.бр. на кат. парц. бр. 5252/7 и 5252/8 к.о. Стара Пазова „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Батајница
69 353-110/2015-III-05 10.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2650/28 к.о. Стари Бaновци, ул. Нова 13, Стари Бановци ШАРАЦ МИРОСЛАВ Стари Бановци
70 353-105/2015-III-05 12.11.2015. Доградња, надградња стамбеног простора на ка парц бр 2800 к.о. Стара Пазова, ул. Ђуре Домоњи бр. 111 ПОП СНЕЖАНА И МАКСИМОВИЋ БРАНКА Стара Пазова
71 353-117/2015-III-05 12.11.2015. Изградња логистичког центра намењеног за рентирање на кат.парц.бр. 2142/8 к.о. Нови Бановци „LOG CENTAR“ Стара Пазова
72 353-83/2015-III-05 17.11.2015. Захтев за издавње локацијских услова за изградњу перионице моторних возила на кат.парц.бр. 1428 к.о. Голубинци у Марадичкој улици бр. 138, Голубинци НЕНАД УМИЉЕНОВИЋ Голубинци
73 353-112/2015-III-05 17.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3089/1 к.о. Стара Пазова, ул. Пере Нинковића бб, Стара Пазова МИЈУЧИН ЈАМИНА Нова Пазова
74 353-106/2015-III-05 25.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 204/49 к.о. Стари Бановци, ул. Гаврила Принципа бб, Стара Пазова ШКАРИЋ НИКОЛА И МИРЈАНА Стари Бановци
75 353-5/2015-III-05 29.11.2015. Изградња РБС за мобилну телефонију „Nova Pazova 2“ – SM37K1 Stara Pazova“ Мобилне телефоније „TELEKOM SRBIJA“ a. д. – закључак о одбијању „BG INVEST“ д.о.о. Београд Небојшина 20
76 353-108/2015-III-05 30.11.2015 Изградња стамбеног објекта на кат парц бр. 5864/15, 5865/15, 5866/36 к.о. Нова Пазова, ул. Мирка Таталовића Ћире бб, Нова Пазова БЕЛЕГИШАНИН ЗОРИЦА Нова Пазова
77 353-116/2015-III-05 30.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 167, ко Стари Бановци, Петринци, Стари Бановци ПРАШТАЛО МИЛАН Нови Бановци
78 353-113/2015-III-05 02.12.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 1247/208, к.о. Сурдук, ул Сремска бб. ВАСИЋ МИРКО Сурдук
79 353-122/2015-III-05 14.12.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 9454 к.о. Голубинци, ул. Спортска бр. 19 МАНДИЋ ДУШИЦА Голубинци
80 353-8/2015-III-05 14.12.2015. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу телекомуникационе мреже у ул. В.Мишчевић на парц.бр. 602,601, 600, 455, 574, 5563, 44/28, 444/29, 443/30 и 442/1 к.о. Ст. Пазова „Телеком Србија“ а.д. Београд
81 353-124/2015-III-05 25.12.2015. Изградња породичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3457/8 к.о. Стари Бановци, ул. Мирослава Антића бб, Стари Бановци РАДИНОВИЋ БОЈАН Београд
82 353-124/2015-III-05 29.12.2015. Измена локацијских услова бр. 353-50/2015 за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на кат парц бр. 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2, 278/2 све у к.о. Нови Бановци „ЛК НЕКРЕТНИНЕ“ доо Земун
83 353-126/2015-III-05 31.12.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 1184/1 к.о. Ст. Пазова Хвјездославова бр. 76 Стара Пазова СТЕФАНОВИЋ ЉИЉАНА Београд
84 353-111/2015-III-05 31.12.2015. Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања на кат.парц.бр. 3104/35 и 3104/37 к.о. Стара Пазова, ул. Фрушкогорска бб, Стара Пазова ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Стара Пазова
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova