• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Регистар локацијских услова за 2015. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 353-157/2014-III-04 12.01.2015. Захтев за доградњу пословног објекта и доградња надстрешнице на кат.парц.бр. 2463/1 к.о. Војка, ул. Цара Душана бр.109-111, Војка „СВЕТЛОСТ ТЕАТАР“ Београд
2 353-156/2014-III-04 20.01.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3538/5 к.о. Стари Бановци, ул. Банатска бб. МАНДА СИМИЋ Стари Бановци
3 353-25/2015-III-05 23.01.2015. Изградња бензинске пумпе са перионицом за аутомобиле на кат.парц.бр. 5516 к.о. Нова Пазова „ПАНОНИЈА ПРОМЕТ“ доо Стара Пазова
4 353-131/2014-III-04 23.02.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 169/2 к.о. Нови Бановци, ул. Београдска бр. 16, Нови Бановци МАРКО ГОСТОВИЋ Бeоград
5 353-28/2015-III-05 25.02.2015. Изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице повезане зимском баштом к.п.бр. 3089/154 к.о. Ст. Пазова Пере Нинковића бб Абаџија Синиша Стара Пазова
6 353-30/2015-III-05 26.02.2015. Изградња стамбеног објекта спратности П+Пк У Ст. Бановцима К.п.бр. 3544/26 Ул. Панонска бб Петровски Босиљка Београд
7 353-39/2015-III-05 08.04.2015. Изградња стамбено пословног објекта са једним локалом-угоститељког типа и четири стамбене јединице на к.п.бр. 1473 к.о. Ст. Бановци ул. М. Певца бр. 12 Каралић Стојан Београд
8 353-31/2015-III-05 16.04.2015. Изградња стамб-послов. обј. намењеног за самопослугу у Новим Бановцима к.п.бр. 306/1 к.о. Нови Бановци ул. Железничка бр. 15 Карамарковић Јадранка Нови Бановци
9 353-40/2015-III-05 09.04.2015. Изградња пословно производног објекта на кат.парц.бр. 727/7 к.о. Нова Пазова, ул Индустријска бр. 2 „ЈОВАНОВИЋ ПЛАСТ“доо Нова Пазова
10 353-42/2015-III-05 23.04.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2485 к.о. Стара Пазова, ул. Шафарикова бр.27, Стара Пазова „EUROSTIL GRADNJA“ доо Стара Пазова
11 353-46/2015-III-05 28.04.2015. Изградња силоса за складиштење житарица на кат.парц.бр. 5519/1 к.о. Нова Пазова, ул. Бановачка бб Стара Пазова ВРАНЕШ ХЕЛЕНА Стара Пазова
12 353-158/2015-III-05 28.04.2015. Надградња постојећег објекта на кат.парц.бр. 3012/2 к.о. Нова Пазова, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 35 у Новој Пазови „САЊА ПЛАСТ“ Сопот
13 353-142/2013-III-04 29.04.2015. Доградња хале-магацинског простора на кат.парц.бр. 5470/1 к.о. Стара Пазова Карађорђева 148 ПАНИЋ ДРАГУТИН М.Ракића 15 Београд
14 353-44/2015-III-05 11.05.2015. Изградња стамбено пословног обејкат на кат.парц.бр. 3457/12 к.о. Стари Бановци, Банатска бб, Стари Бановци ВРАЊКОВИЋ САША И САЊА Нови Бановци
15 353-45/2015-III-05 11.05.2015. Изградња стамбено пословног обејкат на кат.парц.бр. 3472 к.о. Војка,Цара Душана бр.88, Војка СТАНИЋ СРЂАН И СТАНКОВИЋ ДЕЈАН Војка
16 353-51/2015-III-05 12.05.2015. Изградња вишепородичног стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 41/1, 2828/2, 404/1, 281/5, 40/3, 281/4 све у ко Нови Бановци „ЛК НЕКРЕТНИНЕ ПЛУС“ доо Земун
17 353-48/2015-III-05 15.05.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2216 к.о. Нова Пазова, ул. Хиландарска бр.81, Нова Пазова СНЕЖАНА ПЕРЕНДИЈА Нова Пазова
18 353-47/2015-III-05 20.05.2015. Изградња силоса за складиштење житарица на кат.парц.бр. 5519/1 к.о. Нова Пазова, ул. Бановачка бб Стара Пазова „ПАНОНИЈА ПРОМЕТ“ доо Стара Пазова
19 353-51/2015-III-05 21.05.2015. Изградња пословно производног објекта на кат.парц.бр. 4813/48 к.о. Стара Пазова, ул.Европска бб, Стара Пазова, Воларско поље ПНЕУМО–ЛОГИК“ доо Нова Пазва
20 353-58/2015-III-05 26.05.2015. Доградња Основног суда у Ст.Пазови на кат.парц.бр. 606/1 к.о. Стара Пазова ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова
21 353-53/2015-III-05 28.05.2015. Доградња производно складишног простора уз постојећи складишни објекат на кат.парц.бр. 5474/2 к.о. Стара Пазова, ул. Карађорђева у Старој Пазови „INTERSTEEL“ доо Београд
22 353–64/2014- III-04 01.06.2015 Изградња станице за снабдевање горивом на кат.парц.бр. 5817/7 к.о. Нова Пазова, ул. Индустријска бб, Нова Пазова EURO KOM PETROL Д.О.О. Ул. Индустијска бб Нова Пазова
23 353-145/2014- III-04 03.06.2015. Изградња саобраћајнице у Јужном, делу централне радне зоне, преко кат.парц.бр. 6035/5, 6037/4 и 6463 све у к.о. Нова Пазова „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА“ јп Стара Пазова
24 353-64/2015-III-05 25.06.2015. Изградња Стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2726 к.о. Стара Пазова, ул. Професора Михала Филипа бр. 68, Стара Пазова ЂАРМОТСКИ ДАНКО Стара Пазова
25 353-67/2015-III-05 26.06.2015. Изградња складишта на кат.парц.бр. 1886 и 1879 к.о. Голубинци, ул. Ђурђевска бр. 89-91, Голубинци КОВАЧИЋ ИВАН И БОРКА Голубинци
26 353-72/2015-III-05 29.06.2015. Изградњa магацина на кат.парц.бр, 1893 к.о. Крњешевци, Прва индустријска бб, Крњешевци „„МИЛШПЕД НЕКРЕТНИНЕ“ доо Крњешевци
27 353–59/2015-III-05 01.07.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 305 к.о. Крњешевци, ул. Војачка бр. 14, Крњешевци РОДИЋ МАРКО Земун
28 353–70/2015-III-05 02.07.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3427/1 к.о. Стари Бановци, ул. Банатска бб ГЛИГОРОВИЋ МИЛИЦА Стари Бановци
29 353–65/2015-III-05 03.07.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 992/2, к.о. Голубинци, ул. Петра Кочића бб, Голубинци. БОЖИЋ МАРИЈА Голубинци
30 353–60/2015-III-05 03.07.2015. Изградња котларнице и магацина, и рекострукција пословне зграде за производњу судопера на кат.парц.бр. 4961/1 к.о. Нова Пазова РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ Нови Сад
31 353–69/2015-III-05 06.07.2015. Изградња стамбеног објекта, пословног простор , магацина на кат.парц.бр. 2706 и 2707 к.о. Нова Пазова, ул. Карађорђева бр.90, Нова Пазова ДРИНЧИЋ МИЛОШ Београд
32 353–54/2015-III-05 08.07.2015. Изградња бензинске станице на кат.парц.бр. 6037/18 к.о. Нова Пазова, Централна индустријска зона, јужни део „ВУКМИРОВИЋ“ доо Александрово
33 353–57/2015-III-05 09.07.2015. Изградња сушаре за сушење дувана на кат.парц.бр. 1222 к.о. Голубинци НЕБОЈША ТУБИЋ Голубинци
34 353–66/2015-III-05 09.07.2015 Изградља пословног објекта на кат.парц.бр. 3095/35 к.о. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бб, Стара Пазова НЕШКОВИЋ ЉУБОМИР Стара Пазова
35 353–73/2015-III-05 21.07.2015. Изградња стамбеног објекта кат.парц.бр. 2232/2 к.о. Нови Бановци, ул. Омладинска бб, Нови Бановци РАДОВАН АРСИЋ Нови Бановци
36 353–68/2015-III-05 29.07.2015. Уређење центра Нових Бановаца, друга фаза, преко кат.парц.бр. 1018/1, 1018/9.. к.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова
37 353-79/2015-III-05 10.08.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбено пословног објекта на кат.парц.бр, 1147 к.о. Нова Пазова, ул. Цара Душана бр. 14, Нова Пазова „CEMIX INVEST“ ДОО Нова Пазова
38 353-87/2015-III-05 11.08.2015. Изградња пословног обекта-маркета, на кат.парц.бр. 581 к.о. Стара Пазова, ул. Карађорђева бр. 24, Стара Пазова „МАX INVEST GRADNJA“ Стара Пазова
39 353-63/2015-III-05 17.08.2015. Изградња Светосавске сале са парохијским домом спртности П+Пк на кат.парц.бр. 3080/1 к.о. Стара Пазова, Његошева бб, Стара Пазова СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СТАРА ПАЗОВА
40 353-78/2015-III-05 18.08.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2383/27 к.о. Нови Бановци, ул. Церска бб, Нови Бановци МИЛЕНКО ИЛИЋ Нови Бановци
41 353-81/2015-III-05 19.08.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекат на кат.парц.бр. 441/53 к.о. Стара Пазова, ул. Јарковачка бб, Стара Пазова ДРАГАН ЈОВАНОВ Стара Пазова
42 353-80/2015-III-05 21.08.2015. Изградња објекта за прераду и дистрибуцију меса са хладњачом за одлагање меса са пословним делом на кат.парц.бр. 721/13 к.о. Нова Пазова, ул. Индустријска бр. 12, Нова Пазова „MEDIUS“ доо Нова Пазова
43 353-77/2015-III-05 24.08.2015. Реконструкција, адаптација и доградња породичне куће на кат.парц.бр. 627/2 к.о. Нови Бановци, ул. Војвођанска бр. 4, Нови Бановци. АДВ Александар Лисавац Београд
44 353-76/2015-III-05 24.08.2015. Доградња производно- складишног простора на кат.парц.бр. 1139/5 к.о. Крњешевци, ул. Крњешевци-пут-Угриовци, у Крњешевцима. „Jelen international“ доо Београд
45 353-89/2015-III-05 02.09.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 1139/47 к.о. Крњешевци у продужетку улице Угриновачке ДЕДИЈЕР ИВАНА Нова Пазова
46 353-52/2015-III-05 04.09.2015. Изградња пута на кат.парц.бр. 3179/1, 3191, 9531, 9532, 9533, 9534 све у к.о. Голубинци „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“ ЈП Стара Пазова
47 353-90/2015-III-05 18.09.2015. Изградња ПРВЕ фазе на к.п.бр. 6037/6 к.о. Нова Пазова Lidl Serbia Supermarketi „Lidl Serbia Supermarketi“ к.о. Нови Београд Тошин бунар 272 в
48 353-62/2015-III-05 22.09.2015. Изградња вишепородичног стамбено пословног објекат на кат. парц. бр. 1568/1, 1568/3, 1569, 1570/1 све у к.о. Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13-15, Стара Пазова МБНС д.о.о. Голубинци Ул. Инђијска бб
49 353-91/2015-III-05 23.09.2015. Изградња Кабловског вода 20кВ од ТС 110/20кВ „Нова Пазова“ до РП 20кВ „ЛИДЛ“ На к.п.бр. 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6461, 6035/5 и 6037/4 к.о. Нова Пазова и к.п.бр. 236/7 к.о. Војка ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд Регионални центар Електровојводина Нови Сад Огранак „Електродистрибуција Рума“
50 353-94/2015-III-05 30.09.2015. Захтев за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено пословног простора на кат.парц.бр. 618/1 к.о. Стара Пазова ИВАНЧЕВИЋ БОЈАН Стара Пазова
51 353-98/2015-III-05 30.09.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 207/1 к.о. Голубинци, ул. Омалдинска бб, Голубинци ЛЕПШАНОВИЋ БРАНИСЛАВ Голубинци
52 353-88/2015-III-05 11.09.2015. Пословни објекат за узгој свиња на к.п.бр. 2618/2 к.о. Белегиш у атару Белегиша НАПРЕДАК АД Стара Пазова
53 353-86/2015-III-05 01.10.2015. Изградња пословно производног објекта на к.п.бр. 721/24 и 727/76 к.о. Нова Пазова блок 25 ПОБЕДА КОМПАНИ Нова Пазова
54 353-75/2015-III-05 06.10.2015. Изградња резервоара за ТНГ са пратећим инсталацијама и складишта за боце за ТНГ кавезног типа на кат.парц.бр. 9496/2 к.о. Голубинци, ул. Путначка бр.18, Голубинци. „БОБАР БЕШКА“ доо Нови Сад
55 353-84/2015-III-05 06.10.2015. Изградња носача антена на кат.парц.бр. 40/2 к.о. Нови Бановци „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Београд
56 353-96/2015-III-05 08.10.2015. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 3238 и 3239 к.о. Нова Пазова, ул. Цара Душана бр. 23 Нова Пазова БОЖАНИЋ АЛЕКСАНДАР Нова Пазова
57 353-97/2015-III-05 08.10.2015. Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 700/263 к.о. Нови Бановци, ул. Земунска бр. 117 Нови Бановци БРАДАШ ЉУБО Нови Бановци
58 353-100/2015-III-05 09.10.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.апрц.бр. 4017 к.о. Војка, ул. Баштованска бр. 29, Војка ДАНИЛОВИЋ ДРАГОЈЛО Војка
59 353-92/2015-III-05 12.10.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 5836/8 и 5837/9 к.о. Нова Пазова Босанац Петар Нова Пазова
60 353-102/2015-III-05 14.10.2015. Изградња пословно складишног објекта на кат парц.бр. 2680/6 к.о. Стари Бановци, ул. Здравка Јекића бб НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО Нови Београд
61 353-56/2015-III-05 16.10.2015. Изградња пословно складишног објекта на кат.парц.бр. 3544/27 к.о. Стари Бановци ул. Панонска бб „НЕДОКС“ доо Стари Бановци
62 353-104/2015-III-05 19.10.2015. Доградња стамбеног простора уз постојећу стамбену јединицу на кат.парц.бр. 1847/1 к.о. Стара Пазова, ул. Самуела Томашика бр.2, Стара Пазова МАХО ШТЕФАН Стара Пазова
63 353-103/2015-III-05 19.10.2015 Измена локацијских услова бр. 353-51/2015-III-05 од 21.05.2015.год. „PMEUMO LOGIC“доо Нова Пазова
64 353-95/2015-III-05 21.10.2015. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 463/1 к.о. Стара Пазова „ГРМЕЧ ИН“ ДОО Инђија
65 353-109/2015-III-05 23.10.2015. Изградња система за наводњавање 7200ха пољопривредних површина на кат парц бр 1966, 1956, 650,... све у к.о. Стари Бановци ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП Нови Сад
66 353-93/2015-III-05 30.10.2015. Доградња производног простора за монтажу готових металних елемената на кат.парц.бр. 3284/2 к.о. Стари Бановци „ТАНК МОНТ“ доо Београд
67 353-107/2015-III-05 04.11.2015. Изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице на кат.парц.бр. 9427/2 к.о. Голубинци, ул. Зоре Авакумовић бб, Голубинци ШТРБАЦ МИЛАН Голубинци
68 353-99/2015-III-05 05.11.2015. Изградња кавеза за ТНГ боце, резервоара за ЕУРО дизел гориво, објекта за дизел арегат и резервоар за AD Blue капацитета 1000л, на комплексу постојеће станице за снабдевање горивом моторних возила на кат.парц.бр. на кат. парц. бр. 5252/7 и 5252/8 к.о. Стара Пазова „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Батајница
69 353-110/2015-III-05 10.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2650/28 к.о. Стари Бaновци, ул. Нова 13, Стари Бановци ШАРАЦ МИРОСЛАВ Стари Бановци
70 353-105/2015-III-05 12.11.2015. Доградња, надградња стамбеног простора на ка парц бр 2800 к.о. Стара Пазова, ул. Ђуре Домоњи бр. 111 ПОП СНЕЖАНА И МАКСИМОВИЋ БРАНКА Стара Пазова
71 353-117/2015-III-05 12.11.2015. Изградња логистичког центра намењеног за рентирање на кат.парц.бр. 2142/8 к.о. Нови Бановци „LOG CENTAR“ Стара Пазова
72 353-83/2015-III-05 17.11.2015. Захтев за издавње локацијских услова за изградњу перионице моторних возила на кат.парц.бр. 1428 к.о. Голубинци у Марадичкој улици бр. 138, Голубинци НЕНАД УМИЉЕНОВИЋ Голубинци
73 353-112/2015-III-05 17.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3089/1 к.о. Стара Пазова, ул. Пере Нинковића бб, Стара Пазова МИЈУЧИН ЈАМИНА Нова Пазова
74 353-106/2015-III-05 25.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 204/49 к.о. Стари Бановци, ул. Гаврила Принципа бб, Стара Пазова ШКАРИЋ НИКОЛА И МИРЈАНА Стари Бановци
75 353-5/2015-III-05 29.11.2015. Изградња РБС за мобилну телефонију „Nova Pazova 2“ – SM37K1 Stara Pazova“ Мобилне телефоније „TELEKOM SRBIJA“ a. д. – закључак о одбијању „BG INVEST“ д.о.о. Београд Небојшина 20
76 353-108/2015-III-05 30.11.2015 Изградња стамбеног објекта на кат парц бр. 5864/15, 5865/15, 5866/36 к.о. Нова Пазова, ул. Мирка Таталовића Ћире бб, Нова Пазова БЕЛЕГИШАНИН ЗОРИЦА Нова Пазова
77 353-116/2015-III-05 30.11.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 167, ко Стари Бановци, Петринци, Стари Бановци ПРАШТАЛО МИЛАН Нови Бановци
78 353-113/2015-III-05 02.12.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 1247/208, к.о. Сурдук, ул Сремска бб. ВАСИЋ МИРКО Сурдук
79 353-122/2015-III-05 14.12.2015. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 9454 к.о. Голубинци, ул. Спортска бр. 19 МАНДИЋ ДУШИЦА Голубинци
80 353-8/2015-III-05 14.12.2015. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу телекомуникационе мреже у ул. В.Мишчевић на парц.бр. 602,601, 600, 455, 574, 5563, 44/28, 444/29, 443/30 и 442/1 к.о. Ст. Пазова „Телеком Србија“ а.д. Београд
81 353-124/2015-III-05 25.12.2015. Изградња породичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3457/8 к.о. Стари Бановци, ул. Мирослава Антића бб, Стари Бановци РАДИНОВИЋ БОЈАН Београд
82 353-124/2015-III-05 29.12.2015. Измена локацијских услова бр. 353-50/2015 за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на кат парц бр. 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2, 278/2 све у к.о. Нови Бановци „ЛК НЕКРЕТНИНЕ“ доо Земун
83 353-126/2015-III-05 31.12.2015. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 1184/1 к.о. Ст. Пазова Хвјездославова бр. 76 Стара Пазова СТЕФАНОВИЋ ЉИЉАНА Београд
84 353-111/2015-III-05 31.12.2015. Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања на кат.парц.бр. 3104/35 и 3104/37 к.о. Стара Пазова, ул. Фрушкогорска бб, Стара Пазова ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Стара Пазова
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?