• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 35./1.2.19/2017 услуге - Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за сва насеља општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности услуге - Услуга енергетског прегледа и издавање енергетског пасоша, дел. број 404-123/17-III са циљем закључивања оквирног споразума ред. бр. 33-1.2.26/17.

Јавна набавка: сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-125/17-III од 24.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-125/17-III од 24.11.2017. године наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка услуге одржавање хигијене и помоћни послови број 404-125/17-III.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка радова- инвестиционо одржавање објекта ПУ у Старим Бановцима дел. број 404-112/17-III, ред. бр. 32-1.3.26/2017.

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 30 -1.2.10/17 услуге – штампа промотивног материјала за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 29 1.3.5/2017 radovi – Javna nabavka za izgradnju trase javne rasvete u koridoru deonice puta II reda br.127 Putinci-Stara Pazova-Stari Banovci, ulice Vuka Karadžića, Banovačka i petlje za E-75-rasveta oko kružnog toka faze II i faze VI.

grb-thumbНа основу члана 32. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 65/18), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке редни број 28-1.2.7/17-јавна набавка услуге - физичко-техничко обезбеђење зграде општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка радова- инвестиционо одржавање објекта ПУ у Старим Бановцима дел. број 404-112/17-III, ред. бр. 28-1.3.26/2017.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Услуга техничког прегледа објеката за потребе општине Стара Пазова, дел. број 404-105/17-III са циљем закључивања оквирног споразума ред. бр. 25-1.2.24/2017.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге - Услуга координатора за безбедност и здравље на раду, дел. број 404-106/17-III са циљем закључивања оквирног споразума ред. бр. 26-1.2.28/2017.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије