• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: петак, 22. март 2019. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 21-1.2.9/18 услуге – штампа промо материјала за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке – набавка радова – канализацијa употребљених вода са кућним прикључцима у делу улице Јана Сикоре и улици др Георгија Михајловића у насељу Стара Пазова деоница улица Јана Сикоре РС1-РС15, РС15-РС26.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступак јавне набавке – набавка услуге – регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова–Петровић Салаш, дел. број 404-47/18-III ред. бр.18-1.2.3/2018

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-46/18-III од 10.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-46/18-III од 10.07.2018.године припремљена је Конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-46/18-III-набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 16-1.1.2/18 - јавна набавка добра - електричне енергије и јавне расвете за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка угоститељских услуга партија III, дел. број 404-40/18-III, ред. бр. 15-1.2.24/18

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-1018/18 од 15.03.2018. године, запримљено на писарници Општинске управе 19.03.2018. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-38/18-III од 14.05.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-38/18-III од 14.05.2018. године, припремљена је конкурсна документација у поступку Јавне набавке бр. 404-38/18-III - набавка услуге одржавања софтвера, обликована у шест партија - Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 7-1.3.11/2018 - јавна набавка радова - Изградња спортске хале у Старим Бановцима - прва етапа.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 13-1.1.1/18, добра – нафтних деривата за потребе Општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге-Јавна набавка услуге стручног надзора за извођење грађевинских радова на територији општине Стара Пазова у циљу закључивања оквирног споразума, редни број 12-1.2.21/18, дел. број 404-34/18-III са циљем закључивања оквирног споразума.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије