• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: понедељак, 19. фебруар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-1893/16 од 20.06.2016. године запримљено на писарници Општинске управе 24.06.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-44/16-III од 13.07.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-44/16-III од 13.07.2016. године, припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке бр. 404-44/16-III-набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова-преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-42/16-III од 07.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-42/16-III од 07.07.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр.404-42/16-III-набавка услуге регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова-Петровић салаш.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/16) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41/16-III од 06.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-41/16-III од 06.07.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-41/16-III-набавка услуге–организација десетог Регионалног сајма привреде и манифестације-Гастро Срем.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-40/16-III од 21.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-40/16-III од 21.06.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-40/16-III-набавка добара–рачунара и рачунарске опреме Таблет рачунари-Партија 2.

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-986/16 од 16.05.2016. године запримљено на писарници Општинске управе 24.05.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-36/16-III од 30.05.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-36/16-III од 30.05.2016. године, припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-36/16-III-набавка услуге одржавања софтвера обликована у шест партија-Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-34/16-III од 25.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-34/16-III од 25.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-34/16-III-радови на текућем одржавању зграде општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-32/16-III од 20.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-32/16-III од 20.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке добра-путничког аутомобила за потребе општине Стара Пазова бр. 404-32/16-III редни број 12-1.1.10/16.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 11-1.1.5/2016, набавци добра–резервних делова са услугом уградње.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-29/16-III од 05.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-29/16-III од 05.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-29/16-III-набавка добара–рачунара и рачунарске опреме обликована у две партије.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементаима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-28/16-III од 05.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-28/16-III од 05.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-28/16-III-набавка добра-пића за потребе општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије