• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 23. октобар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Комунална инспекција
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину
Контролна листа 1 - радно време угоститељских објеката
Контролна листа 2А - Заузеће јавне површине од привредних субјеката у пословне сврхе (излагање и продаја робе испред пословних просторија, обезбеђење градилишта, држање грађевинског материјала)
Контролна листа 2Б - Заузеће јавне површине од привредних субјеката у пословне сврхе (привремени објекти)
Контролна листа 3А - Држање домаћих животиња (копитари, папкари)
Контролна листа 3Б - Држање домаћих животиња (живина, голубови)
Контролна листа 3В - Држање домаћих животиња (држање паса)
Контролна листа 3Г - Држање домаћих животиња (извођење паса)
Контролна листа 4А - Снабдевање водом - Обавезе Даваоца услуга у одржавању система водоснабедавања
Контролна листа 4Б - Снабдевање водом - Обавезе Даваоца услуга према корисницима услуга
Контролна листа 4В - Снабдевање водом - Обавезе Извођача радова према водоводнојинфраструктури
Контролна листа 4Г - Снабдевање водом - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 5А - Одвођење атмосферских вода - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 5Б - Одвођење атмосферских вода - Обавезе Даваоца услуга у случају поремећаја у вршењу услуга
Контролна листа 5В - Одвођење атмосферских вода - Обавезе Даваоца услуга према корисницима услуга
Контролна листа 5Г - Одвођење атмосферских вода - Обавезе Извођача радова према канализационој инфраструктури
Контролна листа 5Д - Одвођење атмосферских вода - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 5Ђ - Одвођење атмосферских вода - Обавезе корисника услуга при прикључењу на канализацију
Контролна листа 5Е - Одвођење атмосферских вода - Обавезе корисника у коришћењу услуга
Контролна листа 5Ж - Црпљење септичких јама - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 5З - Црпљење септичких јама - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 6А - Испорука топлоте - Обавезе Даваоца услуга у одржавању топлотног система
Контролна листа 6Б - Испорука топлоте - Обавезе Даваоца услуга према корисницима
Контролна листа 6В - Испорука топлоте - Обавезе Извођача радова према топлотној инфраструктури
Контролна листа 6Г - Испорука топлоте - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 7A - Управљање јавним паркиралиштима - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 7Б - Управљање јавним паркиралиштима - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 8А - Управљање пијацама - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 8Б - Управљање пијацама - Обавезе корисника пијачног простора
Контролна листа 9А - Управљање гробљима - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 9Б - Управљање гробљима - Обавезе извођача занатских радова
Контролна листа 10А - Изношење отпада - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 10Б - Изношење отпада - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 11А - Комунални ред - Обавезе корисника
Контролна листа 11Б - Комунални ред - Обавезе извођача радова на јавним површинама
Инспекција за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2018. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
Контролна листа - достава података према закону о заштити животне средине
Контролна листа - документација (оператер)
Контролна листа - несанитарне депоније - сметлишта
Контролна листа - отпадна уља (оператер)
Контролна листа - складиштење отпада (оператер)
Контролна листа - третман отпада (оператер)
Контролна листа - утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
Контролна листа - подношење захтева за интегрисану дозволу
Контролна листа - поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Контролна листа - студија о процени утицаја
Контролна листа - интегрисана дозвола
Контролна листа - заштита од букe у животној средини
Контролна листа - заштита ваздуха код бензинских станица
Контролна листа - заштита ваздуха код постројења за сагоревање
Контролна листа - заштита ваздуха код стационарних постројења
Инспекција за друмски саобраћај
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
Контролна листа - такси превоз путника
Контролна листа - јавни линијски превоз путника
Контролна листа - стајалишта
Грађевинска инспекција
Годишњи план инспекцијског надозора за 2018. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције од 01.01.2017 до 31.12.2017
Контролна листа за надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по oбавештењу о завршетку темеља
Просветна инспекција
Годишњи план рада просветног инспектора за 2018. годину
Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину
1. Контролна листа - припремљеност установе
2. Контролна листа - извештај о раду установе
3. Контролна листа - извештај о раду директора
4. Контролна листа - органи установе
5.1. Контролна листа - планирање рада и стручни органи установе – предшколска установа
5.2. Контролна листа - планирање рада и стручни органи - основна школа
5.3. Контролна листа - планирање рада и стручни органи - средња школа
6.1. Контролна листа - формирање група и упис деце у предшколску установу
6.2. Контролна листа - формирање група и упис деце у основну школу
6.3. Контролна листа - формирање група и упис деце у средњу школу
7.1. Контролна листа - радни односи у предшколској установи
7.2. Контролна листа - радни односи у основној школи
7.3. Контролна листа - радни односи у средњој школи
8.1. Контролна листа - евиденција и јавне исправе у предшколској установи
8.2. Контролна листа - евиденција и јавне исправе у основној школи
8.3. Контролна листа - евиденција и јавне исправе у средњој школи
9. Контролна листа - заштита од дуванског дима
Инспекција за спорт
Годишњи план рада инспектора за спорт за 2018. годину
1. Контролна листа - општи део
2. Контролна листа - спортска правила
3. Контролна листа - спортисти
4. Контролна листа - спортски стручњаци
5. Контролна листа - простор, спортски објекти и спортска опрема
Одељење за јавне приходе - Пореска инспекција
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола
Контролна листа 2 - Теренска контрола
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије