• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 12-1.1.2/17-јавна набавка добра-електричне енергије и јавне расвете за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке набавке мале вредности редни број 11-1.2.6/17 услуге - фиксне телефоније за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – половног путничког аутомобила за потребе општине Стара Пазова, дел. број 404-65/17-III, ред. бр. 10-1.1.12/2017.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Јавна набавка добра-путничког аутомобила за потребе општине Стара Пазова по систему старо за ново, дел. број 404-64/17-III.

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-939/17 од 20.03.2017. године, запримљено на писарници Општинске управе 22.03.2017. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-54/17-III од 18.04.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-54/17-III од 18.04.2017. године, припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке 404-54/17-III-набавка услуге одржавања софтвера за Партију 5 и Партију 6-Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ред. бр. 7-1.1.1/17, добра–нафтних деривата за потребе Општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- Запрашивање комараца на територији општине Стара Пазова, дел. број 404-48/17-III ред. бр.5.1.2.5/2017.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-47/17-III од 30.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-47/17- III од 30.03.2017. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-47/17-III-набавка добара – рачунара и рачунарске опреме обликована у две партије.

grb-thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-939/17 од 20.03.2017. године, запримљено на писарници Општинске управе 22.03.2017. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-44/17-III од 24.03.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-44/17 III од 24.03.2017. године, припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке 404-44/17-III-набавка услуге одржавања софтвера, обликована у шест партија-Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге - јавна набавка геодетских услуга, дел. број 404-43/17-III, ред. бр. 4-1.2.21/2017.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије