• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 23. октобар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

Јавна набавка бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-19/13-III од 30.10.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404- 19/13- III од 30.10. 2013. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова.

Јавна набавка бр. 404-18/13-III: набавка добара – 7 путничких аутомобилаНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-18/13- III од 25.10. 2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-18/13- III од 25.10. 2013. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-18/13-III - набавка добара – 7 путничких аутомобила.

Набавка услуге – сузбијање одраслих форми комарацаОпштина Стара Пазова, Општинска управа, Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, као наручилац, позива понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку редни бр. 7/13. Јавна набавка бр. 7/13 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке редни бр. 7/13 је набавка услуге - сузбијања одраслих форми комараца.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије