• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 19. фебруар 2019. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-горива за потребе Општинске управе Стара Пазова.

Поступак јавне набавке – набавка добра-једног путничког аутомобилаНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 13/2014, добара-једног путничког аутомобила.

Поступак јавне набавке – набавка добра-рачунара и мрежне опремеНа основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41/14-III од 25.11.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-41/14-III од 25.11.2014. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-41/14-III - набавка добра-рачунара и мрежне опреме.

Поступак јавне набавке – набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-39/14-III од 06.11. 2014. године и Решења о

Јавна набавка: сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13 и 104/13) а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-31/14-III од 01.08.2014. године Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелник Општинске управе општине Стара Пазова број 404-31/14-III од 01.08.2014. године припремила је: КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ у поступку јавне набавке бр. 404-31/14-III - набавка добара – грађевинског материјала у три партије.

Јавна набавка: сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), Комисија која спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуге сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова бр. 404-27/14-III, дана 26.06.2014. године, објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге-сузбијање одраслих форми комараца ред. бр. 10/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге - сузбијање одраслих форми комараца ред бр 9/14На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-22/14-III од 23.05.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-22/14-III од 23.05.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-22/14-III - набавка услуге сузбијања одраслих форми комараца ред. број 9/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге-сузбијање одраслих форми комарацаНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), Комисија која спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуге сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова бр. 404-19/14-III, дана 29.04.2014. године, објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге-сузбијање одраслих форми комараца ред. бр. 8/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге - физичко-хемијска анализа отпадних водаНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге-физичко-хемијска анализа отпадних вода ред. бр. 7/14.

Конкурсна документација - преговарачки поступак без објављивања позива- набавка добара – горива за потребе Општинске управе општине Стара ПазоваНа основу члана 32. став 1. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије