• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-34/16-III од 25.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-34/16-III од 25.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-34/16-III-радови на текућем одржавању зграде општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-32/16-III од 20.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-32/16-III од 20.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке добра-путничког аутомобила за потребе општине Стара Пазова бр. 404-32/16-III редни број 12-1.1.10/16.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 11-1.1.5/2016, набавци добра–резервних делова са услугом уградње.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-29/16-III од 05.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-29/16-III од 05.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-29/16-III-набавка добара–рачунара и рачунарске опреме обликована у две партије.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементаима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-28/16-III од 05.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-28/16-III од 05.05.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-28/16-III-набавка добра-пића за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-26/16-III од 18.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-26/16-III од 18.04.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-26/16-III - набавка услуге фиксне телефоније за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементаима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-27/16-III од 18.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-27/16-III од 18.04.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-27/16-III-набавка добра-пића за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-22/16-III од 07.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-22/16-III од 07.04.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-22/16-III-јавној набавци услуге-испитивање узорака земљишта на територији општине Стара Пазова ред. број 6-1.2.6/16.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-21/16-III од 04.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-21/16- III од 04.04. 2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-21/16-III-набавка добара–грађевинског материјала за потребе избеглица и интерно расељених лица.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-19/16-III од 04.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-19/16-III од 04.04.2016. године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-19/16-III-набавка услуге-запрашивање комараца на територији општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије