• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Регистар локацијских услова за 2022. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-36592-LOC-1/2021 10.01.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Милица Дерета
Стара Пазова
2 ROP-SPZ-41304-LOC-1/2021 10.01.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
3 ROP-SPZ-40211-LOC-1/2021 13.01.2022. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу Општина Стара Пазова
4 ROP-SPZ-12235-LOC-1/2021 17.01.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
5 ROP-SPZ-393-LOC-1/2022 17.01.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Босанац
Стари Бановци
6 ROP-SPZ-19713-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Александар Крнета и Милан Крнета
Нови Бановци
7 ROP-SPZ-22896-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Рашић и Невена Рашић
Стара Пазова
8 ROP-SPZ-30211-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Мирко Лака и Рада Лака
Стари Бановци
9 ROP-SPZ-545-LOC-1/2022 18.01.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EURO COM PETROL" д.о.о.
Нова Пазова
10 ROP-SPZ-22126-LOC-1/2021 20.01.2022. Локацијски услови за изградњу Душанка Лончар и Крсто Бисерко
Београд
11 ROP-SPZ-42072-LOC-1/2021 21.01.2022. Локацијски услови за изградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
12 ROP-SPZ-36454-LOC-1/2021 21.01.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "SINOFARM" д.о.о.
Београд
13 ROP-SPZ-27712-LOC-1/2021 24.01.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
14 ROP-SPZ-22952-LOCAH-3/2021 24.01.2022. Измена локацијских услова за изградњу ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад
15 ROP-SPZ-23757-LOC-1/2021 25.01.2022. Измена локацијских услова за изградњу Чедо Вагић и Радмила Вагић
Стара Пазова
16 ROP-SPZ-42369-LOC-1/2021 27.01.2022. Локацијски услови за изградњу Миле Милаш
Нова Пазова
17 ROP-SPZ-30760-LOC-3/2021 27.01.2022. Локацијски услови за изградњу "МОНТЕР ГРАДЊА ЋУРЧИЋ" д.о.о.
Ивањица
18 ROP-SPZ-23661-LOC-1/2021 28.01.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Савић и Јасмина Савић
Београд
19 ROP-SPZ-43077-LOC-1/2021 02.02.2022. Локацијски услови за изградњу и реконструкцију Општина Стара Пазова
20 ROP-SPZ-29239-LOCA-2/2022 03.02.2022. Измена локацијских услова за изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Ченеј
21 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу "LUPO INVESTMENTS" д.о.о.
Београд
22 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу "LUPO INVESTMENTS" д.о.о.
Београд
23 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за рушење Миле Милаш
Нова Пазова
24 ROP-SPZ-45781-LOC-1/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
25 ROP-SPZ-37723-LOC-1/2021 08.02.2022. Локацијски услови за доградњу "KRISTAL SO" д.о.о.
Београд
26 ROP-SPZ-43815-LOC-1/2021 08.02.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Слијепчевић и Наташа Слијепчевић
Нови Бановци
27 ROP-SPZ-28622-LOCH-2/2021 08.02.2022. Локацијски услови за изградњу Млађен Ђуровић
Нова Пазова
28 ROP-SPZ-43816-LOC-1/2021 09.02.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Јоцић
Нова Пазова
29 ROP-SPZ-593-LOC-1/2022 09.02.2022. Локацијски услови за изградњу "UMPROM" д.о.о.
Стара Пазова
30 ROP-SPZ-40544-LOC-1/2021 10.02.2022. Локацијски услови за реконструкцију "FEROLOGISTIK SISTEM" д.о.о.
Београд
31 ROP-SPZ-3356-LOC-1/2022 17.02.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EG-MEP OPTIMIZATION" д.о.о.
Београд
32 ROP-SPZ-33862-LOC-1/2021 18.02.2022. Локацијски услови за изградњу "PIONIR PETROL" д.о.о.
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-40437-LOC-1/2021 21.02.2022. Локацијски услови за изградњу "NIPEX SISTEM" д.о.о.
Београд
34 ROP-SPZ-35126-LOC-1/2021 25.02.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Вукашин Јанковић
Стара Пазова
35 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2022 25.02.2022. Локацијски услови за доградњу "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
36 ROP-SPZ-19396-LOCH-2/2022 28.02.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
37 ROP-SPZ-33317-LOCH-2/2022 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
38 ROP-SPZ-46096-LOC-1/2021 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Влајић и Наташа Влајић
Стара Пазова
39 ROP-SPZ-37786-LOCH-2/2021 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Јовић
Београд
40 ROP-SPZ-18782-LOCA-7/2022 08.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу "PARTNER PROJEKT" д.о.о.
Београд
41 ROP-SPZ-29239-LOCA-3/2022 08.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Ченеј
42 ROP-SPZ-15652-LOCH-2/2021 09.03.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
43 ROP-SPZ-6262-LOC-1/2022 10.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "SKYTOWER" д.о.о.
Нови Сад
44 ROP-SPZ-42804-LOC-1/2021 11.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "MOL Serbia" д.о.о.
Београд
45 ROP-SPZ-3121-LOC-1/2022 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу Светлана Бубњевић
Београд
46 ROP-SPZ-37069-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-34545-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FOKA" с.у.р.
Нова Пазова
48 ROP-SPZ-34048-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FOKA" с.у.р.
Нова Пазова
49 ROP-SPZ-46429-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Милошевић Милојко
Београд
50 ROP-SPZ-29683-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Ружица Врховац
Стари Бановци
51 ROP-SPZ-35471-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Владимир Јокић
Стари Бановци
52 ROP-SPZ-10890-LOC-17/2022 14.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Леди МС" д.о.о.
Панчево
53 ROP-SPZ-2957-LOC-1/2022 17.03.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
54 ROP-SPZ-46031-LOC-1/2021 18.03.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-31964-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Богдан Јуришић и Слађана Грба Јуришић
Београд
56 ROP-SPZ-29907-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Драган Грујић и Гордана Милутиновић
Нови Бановци
57 ROP-SPZ-33005-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Предраг Митровић и Марија Митровић
Земун
58 ROP-SPZ-38315-LOCA-4/2022 22.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу Општина Стара Пазова
59 ROP-SPZ-43083-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
60 ROP-SPZ-42187-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за доградњу Општина Стара Пазова
61 ROP-SPZ-30482-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за изградњу Зоран Гајић
Нова Пазова
62 ROP-SPZ-4722-LOC-1/2022 23.03.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "GREY INVESTMENT" д.о.о.
Нова Пазова
63 ROP-SPZ-3646-LOC-1/2022 28.03.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
64 ROP-SPZ-765-LOC-1/2022 29.03.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
65 ROP-SPZ-545-LOCH-2/2022 29.03.2022. Локацијски услови за доградњу "EURO COM PETROL"
Нова Пазова
66 ROP-SPZ-45219-LOC-1/2021 29.03.2022. Локацијски услови за изградњу KMS д.о.о.
Београд
67 ROP-SPZ-6578-LOC-1/2022 30.03.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "FINE LIVING" д.о.о.
Београд
68 ROP-SPZ-40257-LOC-1/2021 02.04.2022. Локацијски услови за изградњу Анита Вукајловић
Голубинци
69 ROP-SPZ-39314-LOC-1/2021 02.04.2022. Локацијски услови за доградњу Стево Малетић и Невена Малетић
Голубинци
70 ROP-SPZ-44309-LOC-1/2021 04.04.2022. Локацијски услови за доградњу Синиша Ињац
Београд
71 ROP-SPZ-5941-LOC-1/2022 05.04.2022. Локацијски услови за изградњу "EKONOMIK GRADNJA" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-42072-LOCA-4/2022 05.04.2022. Измена локацијских услова за изградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
73 ROP-SPZ-1964-LOC-1/2022 06.04.2022. Локацијски услови за доградњу "NOVASPACE HOLDING" д.о.о.
Стара Пазова
74 ROP-SPZ-6262-LOCH-2/2022 06.04.2022. Локацијски услови за изградњу "SKYTOWER" д.о.о.
Нови Сад
75 ROP-SPZ-42655-LOC-1/2021 06.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "M GAS ENERGY SYSTEM" д.о.о.
Нови Сад
76 ROP-SPZ-9808-LOC-1/2022 07.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Дарко Перуничић
Београд
77 ROP-SPZ-3754-LOC-1/2022 07.04.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
78 ROP-SPZ-46867-LOC-1/2021 11.04.2022. Локацијски услови за изградњу "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
79 ROP-SPZ-39467-LOC-1/2021 11.04.2022. Локацијски услови за доградњу "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-3356-LOCH-2/2022 11.04.2022. Локацијски услови за изградњу "PROTON SYSTEM" д.о.о.
Београд
81 ROP-SPZ-40662-LOC-1/2021 12.04.2022. Локацијски услови за реконструкцију Марта Владић
Стара Пазова
82 ROP-SPZ-6609-LOC-1/2022 13.04.2022. Локацијски услови за реконструкцију ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
83 ROP-SPZ-42290-LOC-1/2021 13.04.2022. Локацијски услови за изградњу Милош Катић
Стара Пазова
84 ROP-SPZ-44069-LOC-1/2021 13.04.2022. Локацијски услови за изградњу "TISACOOP" д.о.о.
Кањижа
85 ROP-SPZ-1519-LOC-1/2022 13.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Марко Вучинић
Београд
86 ROP-SPZ-9027-LOC-1/2022 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "BOMAKS BUILDING" д.о.о.
Нова Пазова
87 ROP-SPZ-45176-LOC-1/2021 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "ТЕХНОПЛАСТ" д.о.о.
Стари Бановци
88 ROP-SPZ-7820-LOC-1/2022 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
89 ROP-SPZ-10883-LOC-1/2022 14.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
90 ROP-SPZ-14605-LOCH-2/2021 15.04.2022. Локацијски услови за изградњу Снежана Ђермановић
Крњешевци
91 ROP-SPZ-8562-LOC-1/2022 15.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "A1 Србија" д.о.о.
Београд
92 ROP-SPZ-2401-LOC-1/2022 19.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Вања Крстић
Београд
93 ROP-SPZ-30731-LOCH-2/2021 27.04.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Јелица Путниковић
Голубинци
94 ROP-SPZ-8917-LOC-1/2022 28.04.2022. Локацијски услови за изградњу Ивана Исаиловић и Дарко Исаиловић
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-5644-LOC-1/2022 29.04.2022. Локацијски услови за изградњу Спасенија Грковић
Нови Бановци
96 ROP-SPZ-8392-LOC-1/2022 04.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
97 ROP-SPZ-8910-LOC-1/2022 04.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
98 ROP-SPZ-9238-LOC-1/202 05.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
99 ROP-SPZ-8948-LOC-1/2022 05.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
100 ROP-SPZ-39646-LOC-1/2021 09.05.2022. Локацијски услови за изградњу Бранислав Томић
Нова Пазова
101 ROP-SPZ-43845-LOC-1/2021 09.05.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Филиповић и Ивана Филиповић
Стара Пазова
102 ROP-SPZ-41220-LOC-1/2021 10.05.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Куљански
Шид
103 ROP-SPZ-44881-LOC-1/2021 11.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Тики" д.о.о.
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-8780-LOC-1/2022 12.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Београд
105 ROP-SPZ-10268-LOC-1/2022 13.05.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
106 ROP-SPZ-9225-LOC-1/2022 16.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
107 ROP-SPZ-6852-LOC-1/2022 16.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EUREX" д.о.о.
Стара Пазова
108 ROP-SPZ-10780-LOC-1/2022 18.05.2022. Локацијски услови за доградњу Миленко Кљајић
Стара Пазова
109 ROP-SPZ-30799-LOCH-2/2021 18.05.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Биљана Шубић
Голубинци
110 ROP-SPZ-3724-LOC-1/2022 19.05.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Босанац
Стари Бановци
111 ROP-SPZ-41916-LOC-1/2021 24.05.2022. Локацијски услови за изградњу Јово Миливојевић и Драгана Миливојевић
Нова Пазова
112 ROP-SPZ-443-LOC-1/2022 24.05.2022. Локацијски услови за реконструкцију "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д.
Београд
113 ROP-SPZ-652-LOC-1/2022 24.05.2022. Локацијски услови за реконструкцију "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д.
Београд
114 ROP-SPZ-42760-LOC-1/2021 24.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Сузана Ђорђевић и Јелена Студер
Нови Бановци
115 ROP-SPZ-9637-LOC-1/2022 26.05.2022. Локацијски услови за изградњу Раде Малетић
Голубинци
116 ROP-SPZ-10883-LOCH-2/2022 26.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
117 ROP-SPZ-6380-LOC-1/2022 26.05.2022. Локацијски услови за изградњу SABINE DEYER
Београд
118 ROP-SPZ-5657-LOC-1/2022 27.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Споменка Лукач и Драгана Лукач
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-45224-LOC-1/2021 30.05.2022. Локацијски услови за изградњу Александра Божић
Инђија
120 ROP-SPZ-45457-LOC-1/2021 30.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Мирослав Лазаревић
Београд
121 ROP-SPZ-38544-LOC-1/2021 30.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-46555-LOC-1/2021 31.05.2022. Локацијски услови за изградњу Мила Јованов
Кикинда
123 ROP-SPZ-10512-LOC-1/2022 01.06.2022. Локацијски услови за изградњу Александар Лепосавић
Београд
124 ROP-SPZ-6852-LOCH-2/2022 01.06.2022. Локацијски услови за доградњу "EUREX" д.о.о.
Стара Пазова
125 ROP-SPZ-42848-LOC-1/2021 01.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "I & B CAPITAL" д.о.о.
Нова Пазова
126 ROP-SPZ-9854-LOCA-13/2022 02.06.2022. Измена локацијских услова за рушење и изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Нови Сад
127 ROP-SPZ-15384-LOC-1/2022 03.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Живан Пауновић
Сурдук
128 ROP-SPZ-5007-LOC-1/2022 03.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
129 ROP-SPZ-44929-LOC-1/2021 06.06.2022. Локацијски услови за доградњу и реконструкцију Михајло Русов
Стара Пазова
130 ROP-SPZ-2435-LOC-1/2022 07.06.2022. Локацијски услови за изградњу Цвико Крунић
Стара Пазова
131 ROP-SPZ-4871-LOC-1/2022 08.06.2022. Локацијски услови за изградњу Радмила Брстина
Београд
132 ROP-SPZ-42848-LOCH-2/2022 10.06.2022. Локацијски услови за изградњу "I&B CAPITAL" д.о.о.
Нова Пазова
133 ROP-SPZ-46515-LOC-1/2021 13.06.2022. Локацијски услови за изградњу Драгана Станковић
Голубинци
134 ROP-SPZ-46516-LOC-1/2021 13.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Симо Мирковић
Голубинци
135 ROP-SPZ-46517-LOC-1/2021 14.06.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Ђорђевић и Мирјана Ђорђевић
Београд
136 ROP-SPZ-46519-LOC-1/2021 14.06.2022. Локацијски услови за изградњу Жељко Утјешиновић и Драгана Утјешиновић
Стара Пазова
137 ROP-SPZ-12477-LOC-1/2022 16.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ADIMO“ д.о.о.
Београд
138 ROP-SPZ-18020-LOC-1/2022 16.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Слободан Вукашинац
Белегиш
139 ROP-SPZ-6059-LOC-1/2022 17.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
140 ROP-SPZ-2498-LOC-1/2022 20.06.2022. Локацијски услови за изградњу Живан Бурсаћ
Крњешеваца
141 ROP-SPZ-17858-LOC-1/2022 20.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЛИЧАНИН-АГРАР д.о.о.
Белегиш
142 ROP-SPZ-11239-LOC-1/2022 21.06.2022. Локацијски услови за изградњу Гордана Илић и Чедомир Илић
Београд
143 ROP-SPZ-3022-LOC-1/2022 21.06.2022. Локацијски услови за изградњу Радмила Јоргић
Нови Сад
144 ROP-SPZ-16888-LOC-1/2022 22.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење INVEST GLOBAL GROUP 021 д.о.о.
Нови Сад
145 ROP-SPZ-4449-LOC-1/2022 22.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
146 ROP-SPZ-4449-LOCH-3/2022 24.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
147 ROP-SPZ-37086-LOC-3/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
148 ROP-SPZ-16596-LOC-1/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Ненад Кокановић
Београд
149 ROP-SPZ-15696-LOC-1/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
150 ROP-SPZ-11100-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за доградњу и реконструкцију "МЛАДОСТ-КОМЕРЦ" д.о.о.
Нова Пазова
151 ROP-SPZ-5233-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за изградњу Младен Секулић и Брана Секулић
Нова Пазова
152 ROP-SPZ-13478-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за доградњу и рушење "MLEKARA EKOCORP"
Нови Сад
153 ROP-SPZ-14561-LOC-1/2022 06.07.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Дејан Риљић
Стари Бановци
154 ROP-SPZ-16303-LOC-1/2022 08.07.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "District Center" д.о.о.
Београд
155 ROP-SPZ-17810-LOC-1/2022 13.07.2022. Локацијски услови за изградњу Марта Ђерић и Огњен Ђерић
Стара Пазова
156 ROP-SPZ-9800-LOC-1/2022 19.07.2022. Локацијски услови за реконструкцију Министарство финансија Републике Србије
Београд
157 ROP-SPZ-8562-LOC-1/2022 19.07.2022. Локацијски услови за изградњу "A1 СРБИЈА" д.о.о.
Београд
158 ROP-SPZ-22760-LOC-1/2022 26.07.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
159 ROP-SPZ-9225-LOCH-2/2022 27.07.2022. Локацијски услови за изградњу "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
160 ROP-SPZ-10890-LOCH-18/2022 03.08.2022. Локацијски услови за изградњу "LEDI MS"
Панчево
161 ROP-SPZ-18796-LOC-1/2022 08.08.2022. Локацијски услови за изградњу СПЦ - Епархија сремска
Нова Пазова
162 ROP-SPZ-20770-LOC-1/2022 11.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
163 ROP-SPZ-23666-LOC-1/2022 12.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
164 ROP-SPZ-22760-LOCH-2/2022 18.08.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
165 ROP-SPZ-12740-LOC-1/2022 18.08.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "СОЛ СРБИЈА" д.о.о.
Нова Пазова
166 ROP-SPZ-6122-LOC-1/2022 22.08.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Урукало
Београд
167 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2022 22.08.2022. Локацијски услови за изградњу Невен Антонић
Нова Пазова
168 ROP-SPZ-18116-LOC-1/2022 23.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
169 ROP-SPZ-14664-LOCA-3/2022 25.08.2022. Измена локацијских услова за изградњу Александра Лекић
Стара Пазова
170 ROP-SPZ-16548-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу Јово Ђукић и Ивана Ђукић
Стара Пазова
171 ROP-SPZ-18078-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу Милана Чанковић
Стара Пазова
172 ROP-SPZ-16706-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Владо Шишка
Стара Пазова
173 ROP-SPZ-20770-LOCH-2/2022 26.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
174 ROP-SPZ-20132-LOC-1/2022 30.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "BG INVEST" д.о.о.
Београд
175 ROP-SPZ-23666-LOCH-2/2022 30.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
176 ROP-SPZ-21453-LOC-1/2022 01.09.2022. Локацијски услови за изградњу "CTP EPSILON" д.о.о.
Београд
177 ROP-SPZ-7028-LOC-1/2022 02.09.2022. Локацијски услови за изградњу Драган Латиновић
Сремска Митровица
178 ROP-SPZ-15422-LOCA-6/2022 05.09.2022. Измена локацијских услова Зоран Лазић
Стара Пазова
179 ROP-SPZ-18931-LOC-1/2022 07.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ГРАДИНА ЦИНК" д.о.о.
Београд
180 ROP-SPZ-6578-LOCА-6/2022 08.09.2022. Измена локацијских услова "FINE LIVING" д.о.о.
Београд
181 ROP-SPZ-26551-LOC-1/2022 08.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
182 ROP-SPZ-19881-LOC-1/2022 09.09.2022. Локацијски услови за изградњу Живан Пауновић
Сурдук
183 ROP-SPZ-16985-LOC-1/2022 09.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
184 ROP-SPZ-27959-LOC-1/2022 09.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
185 ROP-SPZ-4449-LOCA-5/2022 10.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
186 ROP-SPZ-1519-LOCH-2/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Вучинић
Београд
187 ROP-SPZ-20932-LOC-1/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
188 ROP-SPZ-42797-LOCH-2/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MOL SERBIA" д.о.о.
Београд
189 ROP-SPZ-3911-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу Драгана Јовановић
Белегиш
190 ROP-SPZ-24644-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ECOMEX" д.о.о.
Белегиш
191 ROP-SPZ-11091-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу Милорад Ољача
Стара Пазова
192 ROP-SPZ-7130-LOC-1/2022 15.09.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу Милан Николић и Драгана Николић
Нови Бановци
193 ROP-SPZ-23101-LOC-1/2022 16.09.2022. Локацијски услови за изградњу Данијела Јанковић
Београд
194 ROP-SPZ-21046-LOC-1/2022 16.09.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Дракула
Нови Бановци
195 ROP-SPZ-23470-LOC-1/2022 19.09.2022. Локацијски услови за изградњу Алмир Крџовић и Јасминка Крџовић
Београд
196 ROP-SPZ-21792-LOC-1/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу и реконструкцију "DESTILERIJA RITTIUM" д.о.о.
Сурдук
197 ROP-SPZ-18387-LOC-1/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
198 ROP-SPZ-18796-LOC-2/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу СПЦ-ЕПАРХИЈА СРЕМСКА
Нова Пазова
199 ROP-SPZ-24522-LOC-1/2022 22.09.2022. Локацијски услови за реконструкцију Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
200 ROP-SPZ-16985-LOC-2/2022 22.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
201 ROP-SPZ-9647-LOC-1/2022 23.09.2022. Локацијски услови за изградњу Ј.П. "Општинска стамбена агенција Стара Пазова"
Стара Пазова
202 ROP-SPZ-26986-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
203 ROP-SPZ-25132-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
204 ROP-SPZ-26149-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Владислав Тодосијевић
Ужице
205 ROP-SPZ-16319-LOC-1/2022 25.09.2022. Локацијски услови за изградњу "DEC INTERNATIONAL" д.о.о.
Стара Пазова
206 ROP-SPZ-42804-LOCH-2/2022 25.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MOL SERBIA" д.о.о.
Београд
207 ROP-SPZ-21680-LOC-1/2022 27.09.2022. Локацијски услови за изградњу "SINOFARM" д.о.о.
Београд
208 ROP-SPZ-9808-LOCH-2/2022 28.09.2022. Локацијски услови за изградњу Дарко Перуничић
Београд
209 ROP-SPZ-10056-LOC-1/2022 28.09.2022. Локацијски услови за изградњу Славица Ковачевић
Нова Пазова
210 ROP-SPZ-2401-LOC-2/2022 28.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Вања Крстић
Нова Пазова
211 ROP-SPZ-16837-LOC-1/2022 29.09.2022. Локацијски услови за изградњу Гордана Дроца
Бања Лука
212 ROP-SPZ-23396-LOC-1/2022 29.09.2022. Локацијски услови за изградњу "STEEL-IMPEX" д.о.о.
Петроварадин
213 ROP-SPZ-24143-LOC-1/2022 29.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ДРАЛУКС" д.о.о.
Нова Пазова
214 ROP-SPZ-12222-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу Јан Мајорски и Златуша Мајорски
Стара Пазова
215 ROP-SPZ-30366-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ДРАЛУКС" д.о.о.
Нова Пазова
216 ROP-SPZ-22643-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MI-TECH ING" д.о.о.
Стари Бановци
217 ROP-SPZ-11260-LOC-1/2022 03.10.2022. Локацијски услови за изградњу Раде Деспот
Нови Бановци
218 ROP-SPZ-4449-LOCAH-6/2022 03.10.2022. Измена локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
219 ROP-SPZ-23432-LOC-1/2022 03.10.2022. Локацијски услови за изградњу "MILŠPED NEKRETNINE" д.о.о.
Крњешевци
220 ROP-SPZ-13214-LOC-1/2022 05.10.2022. Локацијски услови за изградњу Дарко Бановић
Београд
221 ROP-SPZ-24294-LOCA-8/2022 05.10.2022. Измена локацијских услова "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стари Бановци
222 ROP-SPZ-11267-LOC-1/2022 05.10.2022. Локацијски услови за изградњу Јован Јоловић
Стара Пазова
223 ROP-SPZ-25571-LOC-1/2022 05.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Elite Green Housing" д.о.о.
Београд
224 ROP-SPZ-3724-LOCA-2/2022 06.10.2022. Измена локацијских услова Миленко Босанац
Стари Бановци
225 ROP-SPZ-13433-LOC-1/2022 07.10.2022. Локацијски услови за изградњу "KOVAČ MONT" д.о.о.
Стари Бановци
226 ROP-SPZ-11718-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Јасмин Митреканић
Стара Пазова
227 ROP-SPZ-16221-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Марин Миок
Ечка
228 ROP-SPZ-22090-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Јоксимовић
Београд
229 ROP-SPZ-22842-LOC-1/2022 10.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
230 ROP-SPZ-28034-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
231 ROP-SPZ-31574-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу NIPEX SISTEM д.о.о.
Београд
232 ROP-SPZ-28122-LOC-1/2022 11.10.2022. Локацијски услови за реконструкцију и изградњу Општина Стара Пазова
233 ROP-SPZ-29868-LOC-1/2022 11.10.2022. Локацијски услови за изградњу "SCORPION ABRASIVE" д.о.о.
Стара Пазова
234 ROP-SPZ-13703-LOC-1/2022 12.10.2022. Локацијски услови за изградњу "GOMARO INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
235 ROP-SPZ-16888-LOCA-6/2022 12.10.2022. Измена локацијских услова "INVEST GLOBAL GROUP 021“" д.о.о.
Ченеј
236 ROP-SPZ-21631-LOC-1/2022 12.10.2022. Локацијски услови за изградњу Градимир Гајић
Београд
237 ROP-SPZ-17810-LOC-2/2022 13.10.2022. Локацијски услови за изградњу Огњен Ђерић и Марта Ђерић
Стара Пазова
238 ROP-SPZ-17282-LOC-1/2022 14.10.2022. Локацијски услови за доградњу Миленко Кљајић
Стара Пазова
239 ROP-SPZ-15153-LOC-1/2022 14.10.2022. Локацијски услови за изградњу Зоран Марковић и Јелица Марковић
Београд
240 ROP-SPZ-29956-LOC-1/2022 17.10.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
241 ROP-SPZ-27960-LOC-1/2022 17.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
242 ROP-SPZ-26030-LOC-1/2022 17.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Elite Green Housing" д.о.о.
Београд
243 ROP-SPZ-27963-LOC-1/2022 18.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
244 ROP-SPZ-33005-LOCA-3/2022 20.10.2022. Измена локацијских услова Предраг Митровић
Београд
245 ROP-SPZ-22141-LOC-1/2022 20.10.2022. Локацијски услови за изградњу Денис Миленовић
Београд
246 ROP-SPZ-23691-LOC-1/2022 20.10.2022. Локацијски услови за изградњу Српска Православна Црква - Епархија Сремскa
247 ROP-SPZ-5007-LOCH-2/2022 21.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
248 ROP-SPZ-17806-LOC-1/2022 21.10.2022. Локацијски услови за изградњу Петар Марковић
Нова Пазова
249 ROP-SPZ-4877-LOCA-4/2021 21.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "BIOC" д.о.о.
Београд
250 ROP-SPZ-26986-LOC-1/2022 24.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
251 ROP-SPZ-33020-LOC-1/2022 24.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Бранко Борота
Стари Бановци
252 ROP-SPZ-27227-LOC-1/2022 24.10.2022. Локацијски услови за изградњу Душанка Абаџија
Војка
253 ROP-SPZ-30305-LOC-1/2022 25.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
254 ROP-SPZ-30305-LOC-1/2022 25.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
255 ROP-SPZ-19213-LOC-1/2022 25.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Никола Чубриловић
Београд
256 ROP-SPZ-23061-LOC-1/2022 26.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "DRONJAK AGRAR" д.о.о.
Сурдук
257 ROP-SPZ-27630-LOCH-2/2022 27.10.2022. Локацијски услови за изградњу Миливоје Уљаревић
Стара Пазова
258 ROP-SPZ-23841-LOC-1/2022 27.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Зоран Вишњић
Београд
259 ROP-SPZ-22760-LOCA-4/2022 31.10.2022. Измена локацијских услова "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
260 ROP-SPZ-17858-LOCH-2/2022 31.10.2022. Локацијски услови за изградњу "ЛИЧАНИН-АГРАР" д.о.о.
Белегиш
261 ROP-SPZ-25553-LOC-1/2022 31.10.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
262 ROP-SPZ-19814-LOC-1/2022 31.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Александра Стевановић
Стара Пазова
263 ROP-SPZ-25563-LOC-1/2022 01.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
264 ROP-SPZ-25575-LOC-1/2022 01.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
265 ROP-SPZ-18091-LOC-1/2022 03.11.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Вукашинац
Белегиш
266 ROP-SPZ-16743-LOC-1/2022 03.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Бранко Бојић
Белегиш
267 ROP-SPZ-24296-LOC-1/2022 09.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЛЕДИ МС
Панчево
268 ROP-SPZ-30855-LOC-1/2022 10.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
269 ROP-SPZ-31485-LOC-1/2022 14.11.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
270 ROP-SPZ-34275-LOC-1/2022 14.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
271 ROP-SPZ-31815-LOC-1/2022 17.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "MTU MAINTENANCE SERBIA" д.о.о.
Нова Пазова
272 ROP-SPZ-26387-LOC-1/2022 17.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Младен Ступар
Нешвил
273 ROP-SPZ-28359-LOC-1/2022 21.11.2022. Локацијски услови за изградњу Илија Петковић
Нова Пазова
274 ROP-SPZ-22842-LOCH-2/2022 22.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
275 ROP-SPZ-21416-LOC-1/2022 22.11.2022. Локацијски услови за изградњу "TIS" д.о.о.
Ивањица
276 ROP-SPZ-25132-LOC-1/2022 23.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
277 ROP-SPZ-14741-LOC-1/2022 23.11.2022. Локацијски услови за изградњу "НАПРЕДАК" д.о.о.
Стара Пазова
278 ROP-SPZ-32538-LOC-1/2022 23.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЈВП Водовод и канализација
Стара Пазова
279 ROP-SPZ-26551-LOCH-2/2022 24.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
280 ROP-SPZ-34275-LOCH-2/2022 25.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
281 ROP-SPZ-31809-LOC-1/2022 28.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
282 ROP-SPZ-5007-LOCH-4/2022 28.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
283 ROP-SPZ-18931-LOCA-3/2022 29.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ГРАДИНА ЦИНК" д.о.о.
Београд
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova