• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-voj-praviПоштовани пољопривредници, са линкова из прилога можете се информисати о актуелним конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

grb-thumbНа основу члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину („Сл. Лист општина Срема“, број 47/17 и 21/18) и Акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова 2017-2021, начелник Одељења за друштвене делатности расписује Јавни позив за доделу двадесет награда од 12.000 динара најбољим ученицима Ромске националности.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) оглашава Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Нова Пазова са извештајем о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насеља Нова Пазова на животну средину.

grb-thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16) и Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС бр. 63/2015), ставља се на увид Захтев за давање сагласности број 1664/18 од 29.08.2018. године на Одлуку о цени топлотне енергије број: 1665 од 30.08.2018. године Надзорног одбора ЈКП Топлана Стара Пазова са прилозима, у поступку исходовања сагласности на утврђивање цена испоруке топлотне енергије.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС") број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 и 65/17) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Општинска управа општине Стара Пазова, Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта спратности П+0 (П+2/П+1/П+0) и интерне бензинске станице са настрешницом на кат. парц. 1863/1 к.о. Крњешевци.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС") број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 и 65/17) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Општинска управа општине Стара Пазова, Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишно-дистрибутивног објекта са администрацијом спратности П+0 (П+1) на кат. парц. 1139/87 к.о. Крњешевци.

grb-thumbОдлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци објављена у („Службеном листу општина Срема“, број 20/2018).

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС") број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 и 65/17) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Општинска управа општине Стара Пазова, Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у прекинутом низу спратности П+1 на кат. парц. 128 к.о. Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС") број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 и 65/17) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Општинска управа општине Стара Пазова, Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентација урбанистичког пројекта за доградњу магацинског простора П+0 у пословно-магацински објекат П+0 и П+1 на кат. парц. бр. 4893/1 к.о. Стара Пазова.

grb-thumbУдружeњe ENECA, у oквиру прojeктa Пoмoћ зa тргoвину – пoдршкa jaчaњу прoизвoђaчких кaпaцитeтa aгрo-индустриjскoг сeктoрa у Рeпублици Србиjи, кojи финaнсирa Влaдa Рускe Фeдeрaциje, a спрoвoди UNDP, рaсписaлo je кoнкурс зa микрo, мaлa и срeдњa прeдузeћa из сeктoрa aгoбизнисa и прeхрaмбeнoг сeктoрa.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије