• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2018. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, расписује Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2018/2019. годину.

grb-thumbНа основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи број 110-36/2018-11 од 01.11.2018. године, Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране/огреву/једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Стара Пазова образоване Решењем председника бр. 205-127/20 18-IJ (у даљем тексту: Комисија) расписује Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbПоштовани пољопривредници, са линкa из прилога можете се информисати о подстицајима у сектору за прераду меса, млека, грожђа, пива и јаких алкохолних пића преко Јавног позива Управе за аграрна плаћања.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 70. Правилника о садржини, начину и оступку израде панских докумената (“Сл. гласник РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) оглашава промену термина јавне седнице Комисије за планове.

grb-thumbОпштина Стара Пазова, уз техничку подршку НСЗ, расписује Јавни позив за релизацију програма финансирања стручног оспособљавања незапослених лица - приправника за 2018. годину, који је отворен до утрошка средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 14.12.2018. године.

grb-thumbНа основу члана 12. Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", број 50/2018), Општинска управа Општине Стара Пазова позива кориснике права на родитељски додатак за друго, треће и четврто дете, рођено у периоду од 25. децембра 2017. године закључно са 30. јуном 2018. године, да доставе доказе ради утврђивања испуњености услова за наставак коришћења права по новом Закону о финансијској подршци породици са децом.

grb-thumbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општина Срема» број 26/6), Председник општине СТАРА ПАЗОВА је дана 19.09.2018 године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова и расписује Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова.

grb-voj-praviПоштовани пољопривредници, са линкова из прилога можете се информисати о актуелним конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

grb-thumbНа основу члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину („Сл. Лист општина Срема“, број 47/17 и 21/18) и Акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова 2017-2021, начелник Одељења за друштвене делатности расписује Јавни позив за доделу двадесет награда од 12.000 динара најбољим ученицима Ромске националности.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) оглашава Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Нова Пазова са извештајем о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насеља Нова Пазова на животну средину.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије