• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

Општина Стара Пазова, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и рановправност полова на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2012. годину, расписује Конкурс за учешће у финансирању 3 незапослена лица у својству приправника-ца, уз заснивање радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита. Конкурс се поново расписује ради  утрошка преосталих средстава после првог рока за пријаву по претходно  расписаном конкурсу.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ КОНКУРСА

 Подношење захтева врши се у Националној служби за запошљавање у Старој Пазови, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс приправници“. Одлуку о одобравању новчане помоћи донеће Локални савет за запошљавање општине Стара Пазова, након обраде захтевау националнојсужбиза запошљавање, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2012. годину. О међусобним правима и обавезама између Општине Стара Пазова, послодавца и приправника, закључиће се уговор. 

Конкурс је отворен до утрошка средстава. 

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и подношењем захтева могу се добити у Општинској управи Стара Пазова, на телефон 022/317-578, контакт особа Сузана Илић. Обрасци захтева се могу преузети,такође у Општинској управи Стара Пазова, Светосавскабр.11или на сајту Општине Стара Пазова- www.starapazova.eu.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

Презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на кат.парц.бр. 3497/72 к.о. Нови Бановци израђеног од стране ''GQP PRO-ING'' ДОО, Предузеће за пројектовање, консалтинг и грађевинарство, Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 15, инвеститора ''МЕДИУС'' ДОО, Нова Пазова, Индустријска зона бб.

Презентација урбанистичког пројекта одржаће се у просторији општине Стара Пазова, канц.бр.21, у времену од 8,00 – 14,00 часова, сваког радног дана завршно са 10.09.2012. год. 

Све примедбе на урбанистички пројекат могу се доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, Светосавска бр.11 најкасније до 10.09.2012. године.  


ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ 

Коначна ранг листа која је истакнута и на огласној табли Општине.

ПРЕУЗМИТЕ КОНАЧНУ ЛИСТУ ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ПОПИСИВАЧА

120803a

Листа са списком пописивача који су дужни да од 20. до 24. августа донесу потребну документацију у просторије општине Стара Пазова (спрат 2 канцеларија 55) ће бити истакнута на огласној табли Општине у недељу 19.08.2012 у 18 часова. 

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе за општину Стара Пазова можете погледати овде. 

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе и дужни су да у периоду од 10. до 12. августа донесу пописној комисији потребна документа.


Адреса пункта: 22300 Стара Пазова, Светосавска 11, сала 28/I

Радно време пункта: од 8:00 до 15:00


popis_poljoprivrede

Позивају се грађани који желе да учествују у својству пописивача у  Попису пољопривреде да се у периоду од 10. до 14. августа 2012. године пријаве у општини на којој станују.

 

Републички завод за статистику је прописао опште услове које кандидати треба да испуњавају, критеријуме за избор као и начин избора пописивача.

Комплетан јавни позив преузети овде

 

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта П+1 на кат.парц.бр. 1925/5 к.о. Стари Бановци израђеног од стране ''ХАРДЕН'' ДОО Београд, Земун, ул. Радоја Дакића бр.22, инвеститора Митровић Миленка из Нових Бановаца. 

Презентација урбанистичког пројекта одржаће се у просторији општине Стара Пазова, канц.бр.21, у времену од 8,00 – 14,00 часова, сваког радног дана завршно са 11.06.2012. год.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је дипл. просторни планер Дарко Исаиловић.

Све примедбе на урбанистички пројекат могу се доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, Светосавска бр.11 најкасније до 11.06.2012. године.  

 Комплетно обавештење преузмите ОВДЕ

 

Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у  Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 • држављанство Републике Србије
 • најмање 18 година старости
 • стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
 • добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
 • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

 • стручна спрема
 • област образовања
 • радни статус
 • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три годинe

ПРЕУЗЕТИ КОМПЛЕТАН ПОЗИВ ОВДЕ

Општина Стара Пазова у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад, запошљавање и рановправност полова, на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2012. годину, расписује Конкурс за учешће у финансирању 11 незапослених лица у својству приправника-ца, уз заснивање радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита. ТЕКСТ КОНКУРСКА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије