• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ 9 – РАДНА ЗОНА ГОЛУБИНЦИ - ЗАПАДОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), ОГЛАШАВА

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВАНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2013. години. Програм се спроводи у циљу подршке равномерном регионалном развоју, повећања конкурентности у регионима и јединицама

Право учествовања у поступку доделе средстава има технолошки стартап, који се, на дан подношења пријаве, бави ИТ делатношћу не дуже од две године и који са инвеститором има закључен пуноважан уговор о суфинансирању реализације предложеног пројекта, у износу од најмање 50% његове укупне вредности, а не више од 25.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан закључења уговора о додели средстава, по пројекту, односно по кориснику средстава.

На основу Финансијског плана за 2013. годину Покрајински завод за равноправност полова расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У АГРОБИЗНИСУ. Покрајински завод за равноправност полова додељује бесповратна средства за суфинансирање набавке опреме или уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису у укупном износу 1.000.000,00 динара (словима: једанмилиондинара) предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2013. годину, Активност 5 – Мапирање примера добре праксе и афирмација женског предузетништва. Средства се додељују женама предузетницама у агробизнису.

JАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА ЈУЖНИ ТОКУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС), чл. 60-73. Правилника о

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМЕ ФИНАНСИРАЊА ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТФонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) који две године врло успешно спроводи Пројекат подршке иновацијама у Србији у сарадњи са Светском банком, након више од 40 одобрених пројеката у укупној вредности од 4.7 милиона евра, наставља подршку иновативним предузећима

Промоција програма подршке малим предузећима за набавку опремеРегионална развојна агенција Срем (РРА Срем) у склопу својих редовних годишњих активности спроводи Програм стандардизованог сета услуга за мала и средња предузећа и предузетнике (МСПП) за 2013. годину.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу силоса на кат. пар. бр. 1873/2 К.О. Крњешевци у КрњешевцимаНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011 и 121/12) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије